ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ

Αύριο, Παρασκευή 09/02/2024 οι υπηρεσίες του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ δεν θα λειτουργήσουν, λόγω συμμετοχής του προσωπικού σε ημερίδα.

Continue ReadingΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ

3785/2024 Αρ. Διακ 1/2024 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ. 2 περ. α. του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας λοιπού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Δράσεις Χρηματοδότησης Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος προσκαλεί σε Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ. 2  περ. α. του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016…

Continue Reading3785/2024 Αρ. Διακ 1/2024 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ. 2 περ. α. του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας λοιπού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Δράσεις Χρηματοδότησης Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.)»

Προσκόμιση παραστατικών χρήσης 2023 στον Ε.Λ.Κ.Ε. Δι.Πα.Ε.

Ενόψει της διαδικασίας κλεισίματος της χρήσης του 2023, παρακαλούμε να προσκομιστούν/υποβληθούν στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., αυστηρά έως την 25η Ιανουαρίου 2024: τα παραστατικά αμοιβών που αφορούν σε δεδουλευμένα του έτους…

Continue ReadingΠροσκόμιση παραστατικών χρήσης 2023 στον Ε.Λ.Κ.Ε. Δι.Πα.Ε.

Ανακοίνωση προς όλα τα μέλη του ΔΙ.ΠΑ.Ε. αναφορικά με τις πρόσθετες αμοιβές τους από απασχόληση σε Φορείς εκτός του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωση των πληρωμών, σας ενημερώνουμε ότι τα μέλη ΔΕΠ που συμβάλλονται με φορείς εκτός του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο πλαίσιο υλοποίησης έργων, οφείλουν να διαβιβάζουν…

Continue ReadingΑνακοίνωση προς όλα τα μέλη του ΔΙ.ΠΑ.Ε. αναφορικά με τις πρόσθετες αμοιβές τους από απασχόληση σε Φορείς εκτός του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

43577/2023 Αρ. Διακ 17/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος στο πλαίσιο του έργου «Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας,Εξοικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης»,,  με κωδικό…

Continue Reading43577/2023 Αρ. Διακ 17/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης

37076/2023 Αρ. Διακ. 16/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – “Παραμετροποίηση, ανάπτυξη υλικού τεκμηρίωσης και εκπαίδευση προσωπικού των ΠΣ του Τμήματος της Φοιτητικής Μέριμνας (Σίτισης)”

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την Προμήθεια υπηρεσιών  "Παραμετροποίηση, ανάπτυξη υλικού τεκμηρίωσης και εκπαίδευση προσωπικού των ΠΣ…

Continue Reading37076/2023 Αρ. Διακ. 16/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – “Παραμετροποίηση, ανάπτυξη υλικού τεκμηρίωσης και εκπαίδευση προσωπικού των ΠΣ του Τμήματος της Φοιτητικής Μέριμνας (Σίτισης)”

33817/2023 Αρ. Διακ 15/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ –Προμήθεια υπηρεσιών για δημιουργία και λειτουργία ενός επιταχυντή από το ΔΙΠΑΕ με συμμετέχοντες/ωφελούμενους φοιτητές του πανεπιστημίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 33817/09-08-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδοςπροκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια υπηρεσιών για δημιουργία και…

Continue Reading33817/2023 Αρ. Διακ 15/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ –Προμήθεια υπηρεσιών για δημιουργία και λειτουργία ενός επιταχυντή από το ΔΙΠΑΕ με συμμετέχοντες/ωφελούμενους φοιτητές του πανεπιστημίου

Αιτήματα μετακινήσεων

Παρακαλούμε πολύ, για όλες τις μετακινήσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και είναι προγραμματισμένες έως 31/08/2023, οι Ε.Υ. να καταχωρήσουν αιτήματα μετακινήσεων μέσω…

Continue ReadingΑιτήματα μετακινήσεων

32283/2023 Αρ. Διακ. 14/2023 -Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την ανάθεση της προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μεσογειακή προσέγγιση τετραπλής έλικας για την ψηφιοποίηση»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α’ του άρθρου 32 και του άρθρου 32α του…

Continue Reading32283/2023 Αρ. Διακ. 14/2023 -Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την ανάθεση της προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μεσογειακή προσέγγιση τετραπλής έλικας για την ψηφιοποίηση»

28639/2023 Αρ. Διακ. 13/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδοςπροκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού: Κλιματιστικά, αφυγραντήρες κλπ). Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο…

Continue Reading28639/2023 Αρ. Διακ. 13/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού