Στην ενότητα αυτή θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό από πρόσφατες εκπαιδευτικές συνεδρίες που έχει διοργανώσει η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ (μαγνητοσκοπημένες εκπαιδεύσεις και εγχειρίδια).

Ενημέρωση των Μελών ΔΕΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για την Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ – Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023


Ενημερωτική εκδήλωση Ε.Λ.Κ.Ε. / Δι.Πα.Ε. (24/2/2023)


Διαδικτυακή ημερίδα ΕΛΚΕ 30/11/2021

Α) Χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος ResCom (WebResCom) και
Β) Ενημέρωση των νέων διαδικασιών για προμήθειες αγαθών & υπηρεσιών με βάση τον Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/21.

3η Διαδικτυακή ημερίδα ΕΛΚΕ 10/03/2021

α. Site και helpdesk του ΕΛΚΕ. 08:45​-14:15

β. Παρουσίαση Οδηγού Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. 14:32​-20:21

γ. Παρουσίαση εγκυκλίων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σε υλοποιούμενα έργα του ΕΛΚΕ/ Δι.Πα.Ε. 20:21​-41:50

δ. Παρουσίαση του Κανονισμού Λειτουργίας των Θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για Παροχή Υπηρεσιών. 42:20​-01:26:17

Το υλικό της παρουσίασης σε μορφή pdf [δείτε εδώ]

2η Διαδικτυακή ημερίδα ΕΛΚΕ 26/02/2021

α. Site και helpdesk του ΕΛΚΕ. 09:38​-17:20

β. Εσωτερικός Κανονισμός Μετακινήσεων 17:20​-53:21

γ. Σύνταξη και Υποβολή Προτάσεων Χρηματοδοτήσεων σε έργα του ΕΛΚΕ 1:29:01​ δ. Οδηγός Σύναψης Συμβάσεων ανάθεσης έργου 1:29:20​- 1:58:10

ε. Μεθοδολογία υπολογισμού ωρομισθίων και ορίων απασχόλησης σε υλοποιούμενα προγράμματα. 1:58:10​-2:22:16

στ. Χρονοχρέωση απασχολούμενων (Έκτακτο προσωπικό – αυτοαπασχολούμενοι) σε έργα του ΕΛΚΕ 1:58:10​-2:22:16

Το υλικό της παρουσίασης σε μορφή pdf [δείτε εδώ]

1η Διαδικτυακή ημερίδα ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε 10/02/2021

α. Site και helpdesk του ΕΛΚΕ. 00:00​-21:00

β. Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης έργων του ΕΛΚΕ. 24:15​-01:10:40

γ. Κανονισμός Υποτροφιών 01:10:55​-01:33:30

δ. Κανονισμός Χορηγιών και Δωρεών 01:33:30​-01:40:24

Το υλικό της παρουσίασης σε μορφή pdf [δείτε εδώ]

2η απομακρυσμένη εκπαίδευση στο web resCom [14 Μαΐου 2020]

Ενότητα 1: Είσοδος και περιήγηση στο σύστημα
Εκπαιδευτής: Συμεωνίδης Ευστάθιος ()

Ενότητα 1: Είσοδος και περιήγηση στο σύστημα web rescom

Ενότητα 2: Προϋπολογισμοί
Εκπαιδευτής: Ιακωβίδης Δημήτριος ()

Ενότητα 2: Προϋπολογισμοί

Ενότητα 3: Φύλλα Χρονοχρέωσης
Εκπαιδευτής: Δραγώνα Ασπασία ()

Ενότητα 3: Φύλλα χρονοχρέωσης (timesheets)

Ενότητα 4: Παρουσίαση Ονομαστικών Καταστάσεων
Παπανίκου Βίκυ ()

Ενότητα 4: Ονομαστικές Καταστάσεις

Ενότητα 5: Εντολές Πληρωμών/Αμοιβών
Μπελίδου Δανάη ()

Ενότητα 5: Εντολές Αμοιβών-Πληρωμών


1η απομακρυσμένη εκπαίδευση στο web resCom [6 Μαΐου 2020]

Εκπαιδευτής:
Ντίνα Ευανθία ()

1η απομακρυσμένη εκπαίδευση στο web Rescom (Τετάρτη 06/05/2020)

Ενότητες της εκπαίδευσης:
00:00 – 40:00 : Παρακολούθηση Έργων και Στοιχεία Έργου
40:00 – 1:18:00 : Προϋπολογισμοί
1:18:00 – 1:32:45 : Εντολές Αμοιβών
1:32:45 – 2:06:05 : Φύλλα χρονοχρέωσης
2:06:05 – τέλος : Μετακινήσεις