17418/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 18/04/2024 έως 29/04/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-21041_ΕΥ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ_Ψ51Τ46ΨΖ3Π-ΝΙΘΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-3Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-3Λήψη Η…

Continue Reading17418/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 315/17-04-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14501/28-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 40246

Απόφαση-Πρακτικού-315_17.04.2024-Α3-5Λήψη 40246-ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΔ11_v2Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 315/17-04-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14501/28-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 40246

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 315/17-04-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13342/21-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80734

Απόφαση-Πρακτικού-315_17.04.2024-Α3-4Λήψη 80734-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΔ11_v2Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 315/17-04-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13342/21-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80734

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 315/17-04-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14507/28-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81307

Απόφαση-Πρακτικού-315_17.04.2024-Α3-3Λήψη 81307-ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΔ11_v2Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 315/17-04-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14507/28-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81307

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 315/17-04-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14508/28-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81478

Απόφαση-Πρακτικού-315_17.04.2024-Α3-2Λήψη 81478-ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΔ11_v2Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 315/17-04-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14508/28-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81478

16548/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 11/04/2024 έως 22/04/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-81485_ΕΥ-ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ_9ΓΦ546ΨΖ3Π-5ΛΤΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-2Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-2Λήψη Η…

Continue Reading16548/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

14546/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση: https://proskliseis.rc.ihu.gr από 11/04/2024 έως 22/04/2024 και ώρα 15.00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-EKΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-80937_ΕΥ-ΚΑΤΣΑΛΙΑΚΗ_Ψ6Κ546ΨΖ3Π-13ΟΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-1Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-1Λήψη Η Επιτροπή́ Ερευνών του…

Continue Reading14546/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 313/10-04-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12642/14-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80672

Απόφαση-Πρακτικού-313_10.04.2024-Α3-5Λήψη 80672-ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΔ11_v2Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 313/10-04-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12642/14-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80672

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 313/10-04-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9032/23-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81120

Απόφαση-Πρακτικού-313_10.04.2024-Α3-4Λήψη 81120-ΧΑΤΖΗΜΙΣΙΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΔ11_v2Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 313/10-04-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9032/23-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81120

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 313/10-04-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9027/23-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81105

Απόφαση-Πρακτικού-313_10.04.2024-Α3-3Λήψη 81105-ΤΖΩΡΤΖΗΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΔ11_v2Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 313/10-04-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9027/23-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81105