26920/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας πλήρωσης τριών (3) θέσεων εξωτερικών συνεργατών και σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 18/07/2024 έως 29/07/2024 και ώρα 15:00. 80914_ΑΥΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟ ΓΙΑ…

Continue Reading26920/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας πλήρωσης τριών (3) θέσεων εξωτερικών συνεργατών και σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 333/17-07-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 25438/2024  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80958

Απόφαση Πρακτικού 333_17.07.2024 Α3-2Λήψη αρχειοΛήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 333/17-07-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 25438/2024  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80958

26244/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη και σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμούηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 11/07/2024 έως22/07/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΡΓΟΥ-ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ-ΕΛΙΔΕΚ-ΚΩΔ-81284-ΤΕΛΙΚΟ-ΓΙΑ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΨΦΦ446ΨΖ3Π-ΝΚ3Λήψη Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού…

Continue Reading26244/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη και σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 332/10-07-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 20231/23.05.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81334

Απόφαση-Πρακτικού-332_10.07.2024-Α3-7-1Λήψη αρχειο-1Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 332/10-07-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 20231/23.05.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81334

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 332/10-07-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22714/14.06.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80336

Απόφαση-Πρακτικού-332_10.07.2024-Α3-5Λήψη ΑΡΧΕΙΟ-2Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 332/10-07-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22714/14.06.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80336

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 332/10-07-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22715/14.06.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80336

Απόφαση-Πρακτικού-332_10.07.2024-Α3-6Λήψη ΑΡΧΕΙΟ-Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 332/10-07-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22715/14.06.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80336

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 332/10-07-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 23563/21.06.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80336

Απόφαση-Πρακτικού-332_10.07.2024-Α3-4Λήψη ΑΡΧΕΙΟ-1Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 332/10-07-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 23563/21.06.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80336

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 332/10-07-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22502/13.06.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81063

Απόφαση-Πρακτικού-332_10.07.2024-Α3-3Λήψη ΑΡΧΕΙΟΛήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 332/10-07-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22502/13.06.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81063

25438/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη και σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 04/07/2024 έως 15/07/2024 και ώρα 15:00. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-80958_ΕΥ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ_958Ω46ΨΖ3Π-8Β9Λήψη Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού́ Λογαριασμού́…

Continue Reading25438/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη και σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 331/03-07-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 23254/20.06.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80958

Απόφαση-Πρακτικού-331_03.07.2024-Α3-2Λήψη ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΛήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 331/03-07-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 23254/20.06.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80958