ΚατηγορίαΠεριγραφήΈντυπο
ΑμοιβέςΕΟ03 - Εντολή Πληρωμής για Συνεργαζόμενο ΦορέαE003.xls
ΕΟ04 - Εντολή Πληρωμής-Απόδοση ΑμοιβώνE004.xls
ΕΟ07 - Συνοπτική Κατάσταση Αμειβόμενων ΠανεπιστημιακώνE007.xls
ΕΟ08 - Συνοπτική Κατάσταση Αμειβόμενων με Ανάθεση ΈργουE008.xls
ΕΟ09 - Συνοπτική Κατάσταση Αμειβόμενων με εξαρτημένη σχέση εργασίαςE009.xls
ΕΟ18 - Εντολή Πληρωμής Αποδοση Αμοιβών Παροχής ΥπηρεσιώνE018.xls
ΕΟ20 - Έντυπο απόδοσης 7% μελών ΔΕΠE020.doc
Ε029 - Φύλλα ΧρονοχρέωσηςΕΟ29_timesheet.xls
ΜετακινήσειςΚανονισμός Μετακινήσεων (Αύγουστος 2019)Κανονισμός για μετακινήσεις που έγιναν από 1/8/2019 και μετά
Κανονισμός για μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31/7/2019
ΕΟ01 - Εντολή ΠροκαταβολήςE001.xls
ΕΟ02 - Απόδοση ΠροκαταβολήςE002.xls
ΕΟ06 - Εντολή Πληρωμής-Απόδοση ΜετακινήσεωνE006.xls
ΕΟ14 - Ημερολόγιο ΚίνησηςE014.xls
ΕΟ17 - Έκθεση Πεπραγμένων ΜετακινήσεωνE017.xls
ΕΟ22 - Ημερολόγιο Μετακίνησης Δημοσίων Υπαλλήλων Εξωτερικού
ΕΟ23 - Ημερολόγιο Μετακίνησης Δημοσίων Υπαλλήλων Εσωτερικού
E022.xls
E023.xls
ΕΟ24 - Ημερολόγιο Μετακίνησης Εξωτερικού
ΕΟ25 - Ημερολόγιο Μετακίνησης Εσωτερικού
E024.xls
E025.xls
ΕΟ26 - Εντoλή ΜετακίνησηςE026.doc
ΕΟ27 - Υπεύθυνη Δήλωση Εισιτηρίων ν.1599/86E027.doc
Προμήθειες (Αγαθά - εξοπλισμός - υπηρεσίες)ΕΟ01 - Εντολή ΠροκαταβολήςE001.xls
ΕΟ02 - Απόδοση ΠροκαταβολήςE002.xls
ΕΟ05 - Εντολή Πληρωμής-Απόδοση Υλικών & ΥπηρεσιώνE005.xls
ΕΟ10 - Πίνακας Εξοπλισμού (Όργανα - Υλικά)E010.xls
ΕΟ11 - Πίνακας ΑναλωσίμωνE011.xls
ΕΟ12 - Πίνακας Λοιπών ΕξόδωνE012.xls
ΕΟ13 - Πίνακας Στοιχείων για αποκτήσεις από το εξωτερικόE013.xls
ΕΔ11 - Πρακτικά ΔιαγωνισμούED11.doc
ΕΔ20 - Πρωτογενές Αίτημα για την Προμήθεια Ειδών-ΥπηρεσιώνED20.doc
ΕΔ22 - Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος για την Προμήθεια Ειδών-ΥπηρεσιώνED22.doc
Παραλαβή εξοπλισμού - υπηρεσιώνΕΟ15 - Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής ΕξοπλισμούEE015.xls
ΕΟ15α - Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής ΑγαθώνE015a.xls
ΕΟ15β - Πρακτικό Μερικής Παραλαβής ΑγαθώνE015b.xls
ΕΟ16 - Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής ΥπηρεσιώνE016.xls
ΕΟ16α - Πρακτικό Μερικής Παραλαβής ΥπηρεσιώνE016a.xls