Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δι.Πα.Ε. email: rc@ihu.gr Τηλ:2310807515