Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από 13-03-2024 έως την 31-08-2027, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΦ31/6387/10-04-2024 απόφαση με θέμα: “Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με το αρ. 231 του ν. 4957/2022”. (ΑΔΑ: 9Ξ1Λ46ΨΖ3Π-ΠΑΝ)

Πρόεδρος: Σταμάτιος Αγγελόπουλος, Πρύτανης ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Ο κος Δημήτριος Αηδόνης του Αθανασίου με ΑΔΤ ΑΜ 662913, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης και αναπληρωτής η κα Ιωάννα Σιμέλη του Θεμιστοκλή με ΑΔΤ ΑΝ 420909, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης.


Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Η κα Ευρυδίκη Ζαχοπούλου του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΡ 577893, Καθηγήτρια του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και αναπληρωτής ο κος Βασίλειος Γραμματικόπουλος του Στέργιου με ΑΔΤ ΑΗ 358507, Καθηγητής του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.


Σχολή Επιστημών Υγείας
Ο κος Κυριάκος Καζάκος του Αθανασίου με ΑΔΤ ΑΝ 180695, Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και αναπληρωτής ο κος Θωμάς Αποστόλου του Μιλτιάδη με ΑΔΤ ΑΜ686612, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας.


Σχολή Μηχανικών
Ο κος Κωνσταντίνος Δαυίδ του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΝ 216976, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών και αναπληρωτής ο κος Δημήτριος Βαρσάμης του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΗ 849011, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών.


Σχολή Επιστημών Σχεδιασμού
Η κα Ευρυδίκη Παπαχρήστου του Ελευθερίου με ΑΔΤ ΑΙ 185548, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού και αναπληρώτρια η κα Παρασκευή Κερτεμελίδου του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΜ 707178, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού.


Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών
Ο κος Πέτρος Σαμαράς του Επαμεινώνδα με ΑΔΤ ΑΜ 686941, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και αναπληρωτής ο κος Δημήτριος Χατζηπλής του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΕ 647479, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών.


Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Η κα Κορίνα Κατσαλιάκη του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΟ 214022, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών της ομώνυμης Σχολής και αναπληρωτής ο κος Νικόλαος Μονοκρούσος του Σπυρίδωνος με ΑΔΤ ΑΜ 213757 Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών της ομώνυμης Σχολής.


Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας
Η κα Ελένη Ηρακλέους του Κώστα με Δελτίο Ταυτότητας (Κυπριακή Δημοκρατία) 788788, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας της ομώνυμης Σχολής και αναπληρωτής ο κος Σπυρίδων Παπακώστας του Ματθαίου με ΑΔΤ ΑΗ 676513, Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας της ομώνυμης Σχολής.


Συγκρότηση Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρ. 231 του ν. 4957/2022. (ΑΔΑ: ΨΥΑΓ46ΨΖ3Π-ΝΡ3). Αντικαταστάθηκε από την απόφαση ανασυγκρότησης της με ΑΔΑ: (9Ξ1Λ46ΨΖ3Π-ΠΑΝ), στις 10-04-2024.

Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έως την 31-08-2023, σύμφωνα με το αρ. 231 του ν. 4957/2022 (ΑΔΑ: 6ΧΒ46ΨΖ3Π-ΟΜΘ)