Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017

Επταμελές

  1. Σταμάτης Αγγελόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος
  2. Κωνσταντίνος Δαυϊδ, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος
  3. Δημήτριος Αηδόνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος
  4. Καλλιόπη Καλαμπούκα, Καθηγητής, μέλος
  5. Βασίλειος Καμπουρλάζος, Καθηγητής, μέλος
  6. Κωνσταντίνος Διαμαντάρας, Καθηγητής, μέλος
  7. Ευάγγελος Χρήστου, Καθηγητής, μέλος

Μέλη Ολομέλειας

Ex Officio μέλη (άρθρο 2 ν. 4610/2019 παρ.2):

1.Τακτικό Μέλος: Καζακόπουλος Αριστοτέλης, Καθηγητής

2. Τακτικό μέλος: Δαυΐδ Κωνσταντίνος, πρώην Πρόεδρος της Ε.Ε.Δι. του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Αναπληρωματικό μέλος: Μουρατίδης Ερρίκος, Καθηγητής

3. Φλώρου Γιαννούλα, πρώην Πρόεδρος της Ε.Ε.Δι. του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Αναπληρωματικό μέλος: Βαλσαμίδης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Α. ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α.1. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τακτικό μέλος: Δημητριάδης Σωτήριος, Καθηγητής
Αναπληρώματικό μέλος: Τσουρέλα Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια

Α.2. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τακτικό μέλος: Παζάρσκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Αθιανός Στέργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Α.3. Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Τακτικό μέλος: Αηδόνης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Αχίλλας Χαρίσιος, Επίκουρος Καθηγητής

Α.4. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τακτικό μέλος: Καλαμπούκα Καλλιόπη, Καθηγήτρια
Αναπληρωματικό μέλος: Δελιάς Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Α.5. Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
Τακτικό μέλος: Χρήστου Ευάγγελος, Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος :Τσιάκης Θεοδόσιος, Επίκουρος Καθηγητής

Α.6. Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων
Τακτικό μέλος: Παπαδιοδώρου Γεώργιος, Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος : Χατζηπέτρου Ευρίκλεια, Επίκουρος Καθηγήτρια

Α.7. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τακτικό μέλος: Κοσμίδης Κοσμάς, Επίκουρος Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Σαρηγιαννίδης Λάζαρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Β. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Β.1. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Τακτικό μέλος: Καμπατζά Βαλεντίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αναπληρωματικό μέλος: Μάλλιαρη Αφροδίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Β.2. Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
Τακτικό μέλος: Ζαχοπούλου Ευριδίκη, Καθηγήτρια
Αναπληρωματικό μέλος: Γραμματικόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής

Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γ.1. Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
Τακτικό μέλος: Χασαπίδου Μαρία, Καθηγήτρια
Αναπληρωματικό μέλος: Βαρδάκα Ελισάβετ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γ.2. Τμήμα Μαιευτικής
Τακτικό μέλος: Κατσίκης Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Ζαφράκας Μενέλαος, Καθηγητής.

Γ.3. Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Τακτικό μέλος: Παπουτσή Ανδρονίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αναπληρωματικό μέλος: Λυμπεράκη Ευγενία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Γ.4. Τμήμα Νοσηλευτικής
Τακτικό μέλος: Μίνος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Κουρκούτα Λαμπρινή, Καθηγήτρια

Γ.5. Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Τακτικό μέλος: Αποστόλου Θωμάς, Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Καλλίστρατος Ηλίας, Καθηγητής

Δ. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Δ.1. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τακτικό μέλος: Γκεϊβανίδης Σάββας, Επίκουρος Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Μισηρλής Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής

Δ.2. Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Τακτικό μέλος: Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Δ.3. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τακτικό μέλος: Βοζίκης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Παπαϊωάννου Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής

Δ.4. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών
Τακτικό μέλος: Αναστασίου Χρήστος, Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Νικολαΐδης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Δ.5. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τακτικό μέλος: Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Σαββίδης Ιωάννης, Καθηγητής

Δ.6. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Τακτικό μέλος: Τσαγκάρης Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Κοσμάνης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Δ.7. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Τακτικό μέλος: Διαμαντάρας Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Τζέκης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής


Ε. ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ε.1. Τμήμα Φυσικής
Τακτικό μέλος: Βορδός Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Χανιάς Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ε.2. Τμήμα Χημείας
Τακτικό μέλος: Κύζας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Μάλιαρης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ε.3. Τμήμα Πληροφορικής
Τακτικό μέλος: Καμπουρλάζος Βασίλειος, Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Παπακώστας Γεώργιος, Καθηγητής

ΣΤ. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤ.1. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τακτικό μέλος: Εμμανουλούδης Δημήτριος, Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Παπαδόπουλος Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΣΤ.2. Τμήμα Γεωπονίας
Τακτικό μέλος: Νόττα Ουρανία, Καθηγήτρια
Αναπληρωματικό μέλος: Παπαδοπούλου Σμαραγδή, Καθηγήτρια

ΣΤ.3. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Τακτικό μέλος: Καζακόπουλος Αριστοτέλης, Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Πετρίδης Δημήτριος, Καθηγητής

ΣΤ.4. Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας
Τακτικό μέλος: Καζανά Βασιλική, Καθηγήτρια
Αναπληρωματικό μέλος: Σαμαράς Πέτρος, Καθηγητής

Ζ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ζ.1. Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης
Τακτικό μέλος: Σαββίδης Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών
Αναπληρωματικό μέλος: Καριώτου Γλυκερία, Καθηγήτρια Εφαρμογών

Ζ.2. Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Τακτικό μέλος: Δανιήλ Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναπληρωματικό μέλος: Παυλίδης Ιορδάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Η. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η.1. Τμήμα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Τακτικό μέλος: Κατσαλιάκη Κορίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναπληρωματικό μέλος: Μανωλεδάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Θ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Θ.1. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τακτικό μέλος: Τζέτζης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: Τζώρτζης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής