Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.

Εγκύκλιος

Αρ 23 παρ 3 του ν. 4009_2011

ΦΕΚ Β 5351_05_12_2020

ΦΕΚ Β 5397_08.12.2020