Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου [δείτε εδώ]

Διαδικασία σύνταξης και υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης σε έργα του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. [δείτε εδώ]

Οδηγός Προμηθειών και Υπηρεσιών [δείτε εδώ]

Οδηγίες σχετικά με τις νέες διαδικασίες (εφαρμογή του Ν.4610/2019) [δείτε εδώ]

Εκπαιδευτικό Υλικό [δείτε εδώ]

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι [δείτε εδώ]

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη [δείτε εδώ]