ΑΝΟΙΧΤΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΣΧΟΛΙΑ
Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2022-D3-03)10/1/2023Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)/ WP: 21-22, Climate, Energy and MobilityΈρευνα και ανάπτυξη, περιβάλλον, ενέργεια, πράσινη ανάπτυξη, βιοκαύσιμα
Erasmus+ 2022 calls2022ERASMUS+ 21-27EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL FOR EDUCATION,YOUTH,SPORT AND CULTURE
Erasmus+ 2022 calls2022ERASMUS+ 21-27EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL FOR EDUCATION,YOUTH,SPORT AND CULTURE/ IKY
Research actions (technological challenge) through lump sum grants following the call for proposals (EDF-2022-LS-RA-CHALLENGE)24/11/2022European Defence Fund (EDF)Ασφάλεια, τεχνολογίες ασφάλειας, έρευνα και ανάπτυξηEUROPEAN COMMISSION/ European Defence Fund (EDF)
Research actions (dedicated to disruptive technologies for defence) through lump sum grants following the call for proposals (EDF-2022-LS-RA-DIS)24/11/2022European Defence Fund (EDF)Ασφάλεια, τεχνολογίες ασφάλειας, έρευνα και ανάπτυξηEUROPEAN COMMISSION/ European Defence Fund (EDF)
Research actions through actual costs grants following the call for proposals (EDF-2022-RA)24/11/2022European Defence Fund (EDF)Ασφάλεια, τεχνολογίες ασφάλειας, έρευνα και ανάπτυξηEUROPEAN COMMISSION/ European Defence Fund (EDF)
Disaster-Resilient Society 2022 (HORIZON-CL3-2022-DRS-01)23/11/2022Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)/ WP: 21-22, Civil Security for SocietyΔημόσιες πολιτικές, έρευνα και ανάπτυξη, κλίμα, ακραια φαινόμενα, συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης, ψυχολογίαEUROPEAN COMMISSIONInfo Day
Border Management 2022 (HORIZON-CL3-2022-BM-01)23/11/2022Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)/ WP: 21-22, Civil Security for SocietyΔημόσιες πολιτικές, έρευνα και ανάπτυξη, διαχείριση μετανάστευσης, τελωνειακός έλεγχοςEUROPEAN COMMISSION
Increased cybersecurity 2022 (HORIZON-CL3-2022-CS-01)16/11/2022Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)/ WP: 21-22, Civil Security for SocietyΚυβερνοαφάλεια, έρευνα και ανάπτυξη, πληροφορική, επικοινωνίεςEUROPEAN COMMISSION
Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the green deal (HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02)16/11/2022Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)/ WP: Digital, Industry and SpaceΠεριβάλλον, πληροφορική, Τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια, επικοινωνίεςEUROPEAN COMMISSION
A HUMAN-CENTRED AND ETHICAL DEVELOPMENT OF DIGITAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 2022 (HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02)16/11/2022Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)/ WP: 21-22, Civil Security for SocietyΤεχνητή νοημοσύνη,ρομποτική, πληροφορική, τεχνολογίες επικοινωνίών, 'ερευνα και ανάπτυξηEUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας11/11/2022ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0 (RECOVERY & RESILIENCE FACILITY - RRF)Έρευνα και ανάπτυξη, καινοτομία, ανθρώπινο δυναμικό, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξηΓΓΕΚΠΡΟΣΟΧΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ! 4 το πολύ προτάσεις ανά ίδρυμα
2nd Call for Proposals - Interreg Euro MED - A Smarter and Greener Mediterranean27/10/2022INTERREG EURO-MED 2021-2027INTERREG EUROPE
Call for Proposals for ERC Starting Grant (ERC-2023-STG)25/10/2022Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)Βασική έρευναEUROPEAN COMMISSION - European Research Council (ERC)
Call for proposals 2022 - Horizon Europe - EIC Pathfinder Challenges 2022 (HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01)22/10/2022COSTnetworking EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
Call for proposals 2022 - Horizon Europe - EIC Pathfinder Challenges 2022 (HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01)19/10/2022Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)/ EIC Work Programme 2022Κατάρτιση, εκπαίδευση, έρευνα και ανάπτυξη, υγεία, ενέργεια.EUROPEAN COMMISSION - EUROPEAN INNOVATION COUNCIL
ΕΛΙΔΕΚ: Προκήρυξη στο πλαίσιο της «Χρηματοδότησης της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας12/10/2022ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0 (RECOVERY & RESILIENCE FACILITY - RRF)Βασική έρευναΓΓΕΚ - ΕΛΙΔΕΚ
Nature & Biodiversity - Standard Action Projects (SAP) (LIFE-2022-SAP-NAT)4/10/2022Programme for Environment and Climate Action (LIFE)Περιβάλλον, Γεωργία, ΔιατροφήEUROPEAN CLIMATE, INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENT EXECUTIVE AGENCY -CINEAMaximum 60% funding rate.
LIFE Subprogramme Climate Action (LIFE-2022-SAP-CLIMA)4/10/2022Programme for Environment and Climate Action (LIFE)Περιβάλλον, Αλιεία, Υγεία, Αστικός Σχεδιασμός, οικονομική και Κοινωνική Συνοχή
EUROPEAN CLIMATE, INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENT EXECUTIVE AGENCY -CINEAMaximum 60% funding rate.

[Αρχείο Ευκαιριών Χρηματοδότησης]