Διαγωνισμοί που είναι ενεργοί

37076/2023 Αρ. Διακ. 16/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – “Παραμετροποίηση, ανάπτυξη υλικού τεκμηρίωσης και εκπαίδευση προσωπικού των ΠΣ του Τμήματος της Φοιτητικής Μέριμνας (Σίτισης)”

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την Προμήθεια υπηρεσιών  "Παραμετροποίηση, ανάπτυξη υλικού τεκμηρίωσης και εκπαίδευση προσωπικού των ΠΣ…

Continue Reading37076/2023 Αρ. Διακ. 16/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – “Παραμετροποίηση, ανάπτυξη υλικού τεκμηρίωσης και εκπαίδευση προσωπικού των ΠΣ του Τμήματος της Φοιτητικής Μέριμνας (Σίτισης)”

33817/2023 Αρ. Διακ 15/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ –Προμήθεια υπηρεσιών για δημιουργία και λειτουργία ενός επιταχυντή από το ΔΙΠΑΕ με συμμετέχοντες/ωφελούμενους φοιτητές του πανεπιστημίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 33817/09-08-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδοςπροκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια υπηρεσιών για δημιουργία και…

Continue Reading33817/2023 Αρ. Διακ 15/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ –Προμήθεια υπηρεσιών για δημιουργία και λειτουργία ενός επιταχυντή από το ΔΙΠΑΕ με συμμετέχοντες/ωφελούμενους φοιτητές του πανεπιστημίου

32283/2023 Αρ. Διακ. 14/2023 -Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την ανάθεση της προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μεσογειακή προσέγγιση τετραπλής έλικας για την ψηφιοποίηση»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α’ του άρθρου 32 και του άρθρου 32α του…

Continue Reading32283/2023 Αρ. Διακ. 14/2023 -Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την ανάθεση της προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μεσογειακή προσέγγιση τετραπλής έλικας για την ψηφιοποίηση»

28639/2023 Αρ. Διακ. 13/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδοςπροκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού: Κλιματιστικά, αφυγραντήρες κλπ). Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο…

Continue Reading28639/2023 Αρ. Διακ. 13/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού

28607/2023 Αρ. Διακ. 12/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως 27/07/2023 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδοςπροκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές και…

Continue Reading28607/2023 Αρ. Διακ. 12/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

21515/2023 Αρ. Διακ 9/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (WP3.ES.PP1.726137, WP4.ES.PP1.726267)21515/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 21515/22-05-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδοςπροκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (WP3.ES.PP1.726137, WP4.ES.PP1.726267): α)…

Continue Reading21515/2023 Αρ. Διακ 9/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (WP3.ES.PP1.726137, WP4.ES.PP1.726267)21515/2023

20987/2023 Αρ. Διακ 11/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ –Προμήθεια υπηρεσιών για δημιουργία και λειτουργία ενός επιταχυντή από το ΔΙΠΑΕ με συμμετέχοντες/ωφελούμενους φοιτητές του πανεπιστημίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 20987/17-05-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδοςπροκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια υπηρεσιών για δημιουργία και…

Continue Reading20987/2023 Αρ. Διακ 11/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ –Προμήθεια υπηρεσιών για δημιουργία και λειτουργία ενός επιταχυντή από το ΔΙΠΑΕ με συμμετέχοντες/ωφελούμενους φοιτητές του πανεπιστημίου

18399/2023 Αρ. διακ. 08/2023 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ. 2 περ. α. του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας Ολοκληρωμένων συστημάτων εξοπλισμού αιθουσών τηλεδιάσκεψης / τηλεκπαίδευσης, στο πλαίσιο του υποέργου Νο 3 της Πράξης : «Διαδικασίες Αναδιοργάνωσης ΔΙ.ΠΑ.Ε.» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» MIS 5052619

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 18399/2023   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδοςπροσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει παρ.2 περ. α, του άρθρου 32…

Continue Reading18399/2023 Αρ. διακ. 08/2023 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ. 2 περ. α. του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας Ολοκληρωμένων συστημάτων εξοπλισμού αιθουσών τηλεδιάσκεψης / τηλεκπαίδευσης, στο πλαίσιο του υποέργου Νο 3 της Πράξης : «Διαδικασίες Αναδιοργάνωσης ΔΙ.ΠΑ.Ε.» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» MIS 5052619

15943/2023 Αρ. Διακ 07/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ –«Προμήθεια εξοπλισμού ΤΕΓΕΑ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ έως 28/04/2023 14:00 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος στο πλαίσιο του έργου «Τεχνολογία Επιδέξιας Γεωργίας Αμπελώνων (Τ.Ε.ΓΕ.Α.)»,  με κωδικό έργου 80625 το οποίο…

Continue Reading15943/2023 Αρ. Διακ 07/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ –«Προμήθεια εξοπλισμού ΤΕΓΕΑ»

5413/2023 Αρ. Διακ 06/2023 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ. 2 περ. α. του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο του υποέργου Νο 3 της Πράξης : «Διαδικασίες Αναδιοργάνωσης ΔΙ.ΠΑ.Ε.» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» MIS 5052619

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 5413/2023   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδοςπροσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει παρ.2 περ. α, του άρθρου 32…

Continue Reading5413/2023 Αρ. Διακ 06/2023 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ. 2 περ. α. του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο του υποέργου Νο 3 της Πράξης : «Διαδικασίες Αναδιοργάνωσης ΔΙ.ΠΑ.Ε.» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» MIS 5052619