Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Παροχή Ιατρικών υπηρεσιών Γενικού Ιατρού σε ιατρική κινητή μονάδα του έργου HEALTH – INFO»

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή Ιατρικών υπηρεσιών Γενικού Ιατρού σε ιατρική κινητή μονάδα του έργου HEALTH – INFO» που υλοποιείται στο πλαίσιο…

Continue ReadingΠρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Παροχή Ιατρικών υπηρεσιών Γενικού Ιατρού σε ιατρική κινητή μονάδα του έργου HEALTH – INFO»

13102/2020 Παροχή υπηρεσιών για την Γονοτύπηση δειγμάτων DNA με μεθόδους Αλληλούχησης “Νέας Γενιάς”, προϋπολογισμού 56.451,61€ πλέον ΦΠΑ 24% (ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 70.000,00€).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 13102/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα…

Continue Reading13102/2020 Παροχή υπηρεσιών για την Γονοτύπηση δειγμάτων DNA με μεθόδους Αλληλούχησης “Νέας Γενιάς”, προϋπολογισμού 56.451,61€ πλέον ΦΠΑ 24% (ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 70.000,00€).

6617/2020 Παροχή υπηρεσιών για την: (i) oργάνωση Θεματικού εργαστηρίου για τους επιστημονικά ειδικούς, (ii) oργάνωση Eργαστηρίου για αξιολόγηση αποτελεσμάτων έργου και (iii) oργάνωση μιας Στρογγυλής τράπεζας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 6617/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα…

Continue Reading6617/2020 Παροχή υπηρεσιών για την: (i) oργάνωση Θεματικού εργαστηρίου για τους επιστημονικά ειδικούς, (ii) oργάνωση Eργαστηρίου για αξιολόγηση αποτελεσμάτων έργου και (iii) oργάνωση μιας Στρογγυλής τράπεζας

44694/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 44694/17-12-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του…

Continue Reading44694/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

44658/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 44658/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη…

Continue Reading44658/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

44248/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Interreg)

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας…

Continue Reading44248/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Interreg)

43765/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

43765/2019 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) ανά…

Continue Reading43765/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

23464/2019 Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατερίνη

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) ανά τμήμα,…

Continue Reading23464/2019 Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατερίνη

23463/2019 Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Σέρρες

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό…

Continue Reading23463/2019 Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Σέρρες

23417/2019 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

23417/2019  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) ανά…

Continue Reading23417/2019 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού