Αιτήματα μετακινήσεων

Παρακαλούμε πολύ, για όλες τις μετακινήσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και είναι προγραμματισμένες έως 31/08/2023, οι Ε.Υ. να καταχωρήσουν αιτήματα μετακινήσεων μέσω web resCom έως την Παρασκευή 4/08/2023 ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος ελέγχου, έγκρισης και ανάρτησης αυτών.