Χρονοδιάγραμμα πληρωμών ΕΑΠ (Ιούλιος 2024)

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Ιούλιο του 2024], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της [40ης/15-07-2020 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε)]:

Υποβολή από ΕΥΑποστολήΥποβολή στην ΕΑΠΠληρωμή
28/6/20241/7/20244/7/202410/7/2024
2/7/20243/7/20248/7/202412/7/2024
15/7/202416/7/202419/7/202426/7/2024
Χρονοδιάγραμμα υποβολών αρχείων μισθοδοσίας στην ΕΑΠ (Ιούλιος 2024)