Διεύθυνση ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
  Ελένη Βουχάρα
Προϊσταμένη ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ
2310807596 vouchara@ihu.gr
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης rc@ihu.edu.gr
  Στυλιανός Φράγκου
Προϊστάμενος Τμήματος
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ
2310807586 s.fragkou@ihu.edu.gr
  Ράνια Μουτουσίδου – Γραμματεία – Πρωτόκολλο 2310807515 omoutousidou@ihu.edu.gr
  Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων rchr@ihu.gr
  Ελένη Πέντση – Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2310807589 epentsi@ihu.gr
  Λουκία Χηνιτίδου- Συμβάσεις- Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2310807597 lchinitidou@ihu.gr
       
  Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων rcprocurement@ihu.gr
  Άννα Πάτκου  2310807594 apatkou@ihu.gr
  Μηδιάτη Χρυσούλα  2310474562 cmidiati@ihu.gr
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων rcprojects@ihu.gr
  Δημήτριος Ιακωβίδης
Προϊστάμενος Τμήματος
2310807587 diakovidis@ihu.gr
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ Ασπασία Δραγώνα 2310807593 a.dragona@ihu.edu.gr
ΕΘΝΙΚΑ Ευανθία Ντίνα 2310807506 entina@ihu.gr
ΕΘΝΙΚΑ Γεωργιάδης Γεώργιος 2310807585 ggeorgiadis@ihu.gr
ΠΜΣ Βασιλική Παπανίκου 2310807584 vpapanikou@ihu.gr
       
Τμήμα Καινοτομίας, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Έργων rcproposals@ihu.gr
  Γραφείο υποβολών 2310474571  
Τμήμα Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης rcfinance@ihu.gr
  Δημήτριος Δρίτσας
Προϊστάμενος Τμήματος
2310807569 d.dritsas@ihu.edu.gr
  Λογιστήριο  
  Κατερίνα Φωταρούδη 2321049168 kfotaroudi@cm.ihu.gr
  Λιαμπότης Κοσμάς 2310807595 k.liampotis@ihu.edu.gr
  Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης rccash@ihu.gr
  Δημήτριος Δρίτσας 2310807569 d.dritsas@ihu.edu.gr
  Αναστάσιος Κομμάτας 2310807547, 2310013681  akommatas@ihu.gr
  Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών rcexpenses@ihu.gr
  Γκαντάρα Χρύσελπη – Μετακινήσεων 2310807517 chgkantara@ihu.gr
  Δανάη Μπελίδου – Αμοιβών 2310807555, 2310013684 dbelidou@ihu.gr
  Κωνσταντινιά Πατσιαβά – Αμοιβών 2310807528 kpatsiava@ihu.gr
  Κρυσταλλίνα Τζώτζου   ktzotzou@ihu.edu.gr
  Σταυρούλα Τσιγκάλου – Προμηθειών 2310807554 stsigkalou@ihu.gr
  Γραφείο Αυτοτελών Εσόδων rcincome@ihu.gr
  Αγγελική Καραευθυμίου 2310013681 akaraefthimiou@ihu.gr
  Παναγιώτης Μαυρόπουλος 2310013704 pmavropoulos@ihu.gr
Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας rcitqa@ihu.gr
  Βλυσνάκης Κωνσταντίνος 2510462376 kvlisnakis@emt.ihu.gr
Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Σερρών rc@cm.ihu.gr
  Κωνσταντίνος Κουδέρης
Προϊστάμενος Τμήματος
2321049113 kkouderis@cm.ihu.gr
  Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων rcprocurement@cm.ihu.gr
  Κωνσταντίνος Κουδέρης 2321049113 kkouderis@cm.ihu.gr
  Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών και Αυτοτελών Εσόδων rcbudget@cm.ihu.gr
  Μιχάλης Ματθιουδάκης 2321049251 mmathioudakis@cm.ihu.gr
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων Σερρών rcproposals@cm.ihu.gr
  Δήμητρα Παραλίκα
Προϊσταμένη Τμήματος
2321049198 dparalika@cm.ihu.gr
  Ράνια Βουρουτζίδου 2321049239 rvouroutzidou@cm.ihu.gr
  Αλεξάνδρα Κολτσίδα 2321049228 akoltsida@cm.ihu.gr
Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Καβάλας rc@emt.ihu.gr
  Βαρβάρα Ορφανίδου
Προϊσταμένη Τμήματος
2510462135 vorfanidou@emt.ihu.gr
  Πρωτόκολλο – Συνεδριάσεις    
  Χρυσή Αρβανιτούδη 2510462131 charvanitoudi@emt.ihu.gr
  Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων rcprocurement@emt.ihu.gr
  Βαρβάρα Ορφανίδου 2510462135 vorfanidou@emt.ihu.gr
  Κωνσταντίνος Βλυσνάκης 2510462376 kvlisnakis@emt.ihu.gr
  Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών και Αυτοτελών Εσόδων rcbudget@emt.ihu.gr
  Μαρία Αποστολίδου 2510462191 mapostolidou@emt.ihu.gr
  Δέσποινα Κουμαρίδου 2510462159 dkoumaridou@emt.ihu.gr
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων Καβάλας rcproposals@emt.ihu.gr
  Ειρήνη Μόσχου 2510462205 emoshou@emt.ihu.gr
  Χριστίνα Πολίτη 2510462160 chpolity@emt.ihu.gr
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης rclegal@ihu.gr
  Αικατερίνη Γκράτζιου 2310807583 k.gratziou@ihu.edu.gr
  Ιωάννης Φαρίνης 2310807509 ifarinis@ihu.gr
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης eedi@ihu.edu.gr
  Γραμματέας ΕΕΔι
Γεωργία Κωλέττη
2310807592 gkoletti@ihu.gr
  Μαρίνα-Άννα Πασχαλούδη 2310807574 mpaschaloudi@ihu.gr