Διεύθυνση ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
  Βουχάρα Ελένη
Προϊσταμένη ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ
2310807596 vouchara [at] ihu.gr
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης rc [at] ihu.edu.gr
  Φράγκου Στυλιανός 
Προϊστάμενος Τμήματος
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ
2310807586 s.fragkou [at] ihu.edu.gr
  Μουτουσίδου Ράνια – Γραμματεία – Πρωτόκολλο 2310807515 omoutousidou [at] ihu.edu.gr
  Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων rchr [at] ihu.gr
  Πέντση Ελένη – Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2310807589 epentsi [at] ihu.gr
  Χηνιτίδου Λουκία – Συμβάσεις- Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2310807597 lchinitidou [at] ihu.gr
       
  Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων rcprocurement [at] ihu.gr
  Κατσή Ιωάννα  2310807594 ikatsi [at] ihu.edu.gr
  Κωλέττη Γεωργία  2310807592 gkoletti [at] ihu.gr
  Μηδιάτη Χρυσούλα  2310474562 cmidiati [at] ihu.gr
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων rcprojects [at] ihu.gr
  Ιακωβίδης Δημήτριος 
Προϊστάμενος Τμήματος
2310807587 diakovidis [at] ihu.gr
ΕΘΝΙΚΑ Γεωργιάδης Γεώργιος 2310807585 ggeorgiadis [at] ihu.gr
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ Δραγώνα Ασπασία 2310807593 a.dragona [at] ihu.edu.gr
  Μπελίδου Δανάη  2310807555, 2310013684 dbelidou [at] ihu.gr
ΠΜΣ Παπανίκου Βασιλική 2310807584 vpapanikou [at] ihu.gr
Τμήμα Καινοτομίας, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Έργων rcproposals [at] ihu.gr
  Γραφείο Ανάπτυξης και Υποβολής Προτάσεων    
  Βοσνιάκου Μαρία  2310807588 mvosniakou [at] ihu.gr
       
Τμήμα Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης rcfinance [at] ihu.gr
  Κομμάτας Αναστάσιος 
Υπεύθυνος Τμήματος
2310807547, 2310013542 akommatas [at] ihu.gr
  Τζώτζου Κρυσταλλίνα 
Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Τμήματος
2310807556 ktzotzou [at] ihu.edu.gr
  Λογιστήριο  
  Λιαμπότης Κοσμάς 2310807595 k.liampotis [at] ihu.edu.gr
  Φωταρούδη Κατερίνα  2321049168 kfotaroudi [at] cm.ihu.gr
  Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης rccash [at] ihu.gr
  Κομμάτας Αναστάσιος  2310807547, 2310013542 akommatas [at] ihu.gr
  Τζώτζου Κρυσταλλίνα  2310807556 ktzotzou [at] ihu.edu.gr
  Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών rcexpenses [at] ihu.gr
Μετακινήσεις Γκαντάρα Χρύσελπη  2310807517 chgkantara [at] ihu.gr
Αμοιβές Ντόντου Λία 2310474914 e.ntontou [at] ihu.edu.gr
 Αμοιβές Πατσιαβά Κωνσταντινιά 2310807528 kpatsiava [at] ihu.gr
Προμήθειες Τσιγκάλου Σταυρούλα  2310807554 stsigkalou [at] ihu.gr
  Γραφείο Αυτοτελών Εσόδων rcincome [at] ihu.gr
  Καραευθυμίου Αγγελική  2310013681 akaraefthimiou [at] ihu.gr
  Μαυρόπουλος Παναγιώτης  2310013704 pmavropoulos [at] ihu.gr
Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας rcitqa [at] ihu.gr
  Δρίτσας Δημήτριος – Αδαμάντιος 
Προϊστάμενος Τμήματος
2310807569 d.dritsas [at] ihu.edu.gr
       
Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Σερρών rc [at] cm.ihu.gr
  Κουδέρης Κωνσταντίνος 
Προϊστάμενος Τμήματος
2321049113 kkouderis [at] cm.ihu.gr
  Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων rcprocurement [at] cm.ihu.gr
  Κουδέρης Κωνσταντίνος  2321049113 kkouderis [at] cm.ihu.gr
  Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών και Αυτοτελών Εσόδων  
  Γκατζιού Μαρία 2321049251 mgatziou [at] ihu.edu.gr
  Μπούγιος Ιωάννης 2321049251 ioanmpou [at] cm.ihu.gr
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων Σερρών rcproposals [at] cm.ihu.gr
  Παραλίκα Δήμητρα 
Προϊσταμένη Τμήματος
2321049204 dparalika [at] cm.ihu.gr
  Βουρουτζίδου Ράνια  2321049239 rvouroutzidou [at] cm.ihu.gr
  Κολτσίδα Αλεξάνδρα  2321049228 akoltsida [at] cm.ihu.gr
  Πουλτουρτζίδου Μαρία – Ηλιάνα 2321049228 mipoultourtzidou [at] cm.ihu.gr
Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Καβάλας rc [at] emt.ihu.gr
  Ορφανίδου Βαρβάρα 
Προϊσταμένη Τμήματος
2510462135 vorfanidou [at] emt.ihu.gr
  Πρωτόκολλο – Συνεδριάσεις    
  Αρβανιτούδη Χρυσή  2510462131 charvanitoudi [at] emt.ihu.gr
  Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων rcprocurement [at] emt.ihu.gr
  Ορφανίδου Βαρβάρα  2510462135 vorfanidou [at] emt.ihu.gr
  Βλυσνάκης Κωνσταντίνος  2510462376 kvlisnakis [at] emt.ihu.gr
  Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών και Αυτοτελών Εσόδων rcbudget [at] emt.ihu.gr
  Αποστολίδου Μαρία  2510462191 mapostolidou [at] emt.ihu.gr
  Κουμαρίδου Δέσποινα  2510462159 dkoumaridou [at] emt.ihu.gr
       
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων Καβάλας rcproposals [at] emt.ihu.gr
  Πολίτη Χριστίνα  2510462160 chpolity [at] emt.ihu.gr
  Τσαλίκη Ευφροσύνη  2510462203 etsaliki [at] emt.ihu.gr
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης rclegal [at] ihu.gr
  Γκράτζιου Αικατερίνη  2310807583 k.gratziou [at] ihu.edu.gr
  Φαρίνης Ιωάννης  2310807583 ifarinis [at] ihu.gr
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης eedi [at] ihu.edu.gr
  Γραμματέας Επιτροπής Ερευνών
Πασχαλούδη Μαρίνα-Άννα 
2310807574 mpaschaloudi [at] ihu.gr