Διεύθυνση ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
  Βουχάρα Ελένη
Προϊσταμένη ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ
2310807596

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
  Φράγκου Στυλιανός 
Προϊστάμενος Τμήματος
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ
2310807586
  Μουτουσίδου Ράνια – Γραμματεία – Πρωτόκολλο 2310807515

  Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων
  Πέντση Ελένη – Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2310807589
  Χηνιτίδου Λουκία – Συμβάσεις- Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2310807597
  Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων
  Κάκου Μαρία  2310474916
  Κατσή Ιωάννα  2310807594
  Κωλέττη Γεωργία  2310807592
  Μηδιάτη Χρυσούλα  2310474562
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων
  Ιακωβίδης Δημήτριος 
Προϊστάμενος Τμήματος
2310807587
ΕΘΝΙΚΑ Γεωργιάδης Γεώργιος 2310807585
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ Δραγώνα Ασπασία 2310807593
ΕΘΝΙΚΑ Μπελίδου Δανάη  2310807555, 2310013684
ΠΜΣ Παπανίκου Βασιλική 2310807584
Τμήμα Καινοτομίας, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Έργων
  Γραφείο Ανάπτυξης και Υποβολής Προτάσεων    
  Βοσνιάκου Μαρία  2310807588
Τμήμα Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης
  Κομμάτας Αναστάσιος 
Υπεύθυνος Τμήματος
2310807547, 2310013542
  Τζώτζου Κρυσταλλίνα 
Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Τμήματος
2310807556
  Λογιστήριο  
  Λιαμπότης Κοσμάς 2310807595
  Φωταρούδη Κατερίνα  2321049168
  Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης
  Κομμάτας Αναστάσιος  2310807547, 2310013542
  Τζώτζου Κρυσταλλίνα  2310807556
  Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών
Αμοιβές Ντόντου Λία 2310474914
 Αμοιβές Πατσιαβά Κωνσταντινιά 2310807528
Προμήθειες Τσιγκάλου Σταυρούλα  2310807554
  Γραφείο Αυτοτελών Εσόδων
  Καραευθυμίου Αγγελική  2310013681
  Μαυρόπουλος Παναγιώτης  2310013704
Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας
  Δρίτσας Δημήτριος – Αδαμάντιος 
Προϊστάμενος Τμήματος
2310807569
Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Σερρών
  Κουδέρης Κωνσταντίνος 
Προϊστάμενος Τμήματος
2321049113
  Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων
  Κουδέρης Κωνσταντίνος  2321049113
  Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών και Αυτοτελών Εσόδων  
  Γκατζιού Μαρία 2321049251
  Μπούγιος Ιωάννης 2321049251
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων Σερρών
  Παραλίκα Δήμητρα 
Προϊσταμένη Τμήματος
2321049204
  Βουρουτζίδου Ράνια  2321049239
  Κολτσίδα Αλεξάνδρα  2321049228
  Πουλτουρτζίδου Μαρία – Ηλιάνα 2321049228
Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Καβάλας
  Ορφανίδου Βαρβάρα 
Προϊσταμένη Τμήματος
2510462135
  Πρωτόκολλο – Συνεδριάσεις    
  Αρβανιτούδη Χρυσή  2510462131
  Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων
  Ορφανίδου Βαρβάρα  2510462135
  Βλυσνάκης Κωνσταντίνος  2510462376
  Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών και Αυτοτελών Εσόδων
  Αποστολίδου Μαρία  2510462191
  Κουμαρίδου Δέσποινα  2510462159
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων Καβάλας
  Παντελίδου Ιωάννα 2510462205
  Τσαλίκη Ευφροσύνη  2510462203
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
  Γκράτζιου Αικατερίνη  2310807583
  Φαρίνης Ιωάννης  2310807583
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
  Γραμματέας Επιτροπής Ερευνών
Πασχαλούδη Μαρίνα-Άννα 
2310807574
  Κωλέττη Γεωργία 2310807592