Διεύθυνση ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
  Προϊσταμένη ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ
Θωμαΐς Γκριμπίζη
2310807596 t.gkrimpizi@ihu.edu.gr
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης rc@ihu.edu.gr
  Προϊστάμενος Τμήματος
Στυλιανός Φράγκου
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διέυθυνσης ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ
2310807586 s.fragkou@ihu.edu.gr
  Γεωργία Κωλέττη 2310807592 gkoletti@ihu.gr
  Ελένη Πέντση 2310807589 epentsi@ihu.gr
  Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων rchr@ihu.gr
  Χριστίνα Τσόγια 2310807597 c.tsogia@ihu.edu.gr
  Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων rcprocurement@ihu.gr
  Δέσποινα Γεωργίου 2310807515 dgeorgiou@ihu.gr
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων rcprojects@ihu.gr
  Προϊστάμενος Τμήματος
Δημήτριος Ιακωβίδης
2310807587 diakovidis@ihu.gr
  Ασπασία Δραγώνα 2310807593 a.dragona@ihu.edu.gr
  Ευανθία Ντίνα 2310807506 entina@ihu.gr
  Βασιλική Παπανίκου 2310807584 vpapanikou@ihu.gr
  Μαρία Πασπάτη 2310807556 mpaspati@ihu.gr
Τμήμα Καινοτομίας, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Έργων rcproposals@ihu.gr
  Γεωργιάδης Γεώργιος 2310807556 ggeorgiadis@ihu.gr
  Μαρία Βοσνιάκου 2310474571 mvosniakou@ihu.gr
Τμήμα Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης rcfinance@ihu.gr
  Προϊστάμενος Τμήματος
Δημήτριος Δρίτσας
2310807569 d.dritsas@ihu.edu.gr
       
  Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης rccash@ihu.gr
  Δημήτριος Δρίτσας 2310807569 d.dritsas@ihu.edu.gr
  Αναστάσιος Κομμάτας 2310807547 akommatas@ihu.gr
  Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών rcexpenses@ihu.gr
  Δανάη Μπελίδου 2310807555 dbelidou@ihu.gr
  Χατζηβλάσιος Αριστοτέλης 2310807528 achatzivlasios@ihu.gr
  Γκαντάρα Χρύσελπη 2310807517 chgkantara@ihu.gr
  Γραφείο Αυτοτελών Εσόδων rcincome@ihu.gr
  Αγγελική Καραευθυμίου 2310013681 akaraefthimiou@ihu.gr
  Παναγιώτης Μαυρόπουλος 2310013704 pmavropoulos@ihu.gr
Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας rcitqa@ihu.gr
  Προϊστάμενος Τμήματος
Βλυσνάκης Κωνσταντίνος
2510462376 kvlisnakis@emt.ihu.gr
Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Σερρών rc@cm.ihu.gr
  Προϊστάμενος Τμήματος
Κωνσταντίνος Κουδέρης
2321049113 kkouderis@cm.ihu.gr
  Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης rcfinance@cm.ihu.gr
  Κατερίνα Φωταρούδη 2321049168 kfotaroudi@cm.ihu.gr
  Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων rcprocurement@cm.ihu.gr
  Κωνσταντίνος Κουδέρης 2321049113 kkouderis@cm.ihu.gr
  Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών και Αυτοτελών Εσόδων rcbudget@cm.ihu.gr
  Κατερίνα Φωταρούδη 2321049168 kfotaroudi@cm.ihu.gr
  Μιχάλης Ματθιουδάκης 2321049251 mmathioudakis@cm.ihu.gr
  Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων rchr@cm.ihu.gr
       
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων Σερρών rcproposals@cm.ihu.gr
  Προϊσταμένη Τμήματος
Δήμητρα Παραλίκα
2321049198 dparalika@cm.ihu.gr
  Ράνια Βουρουτζίδου 2321049239 rvouroutzidou@cm.ihu.gr
  Αλεξάνδρα Κολτσίδα 2321049228 akoltsida@cm.ihu.gr
Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Καβάλας rc@emt.ihu.gr
       
  Χρυσή Αρβανιτούδη 2510462131 charvanitoudi@emt.ihu.gr
  Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης  
    2510462191 rcfinance@emt.ihu.gr
  Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων rcprocurement@emt.ihu.gr
  Κωνσταντίνος Βλυσνάκης 2510462376 kvlisnakis@emt.ihu.gr
  Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών και Αυτοτελών Εσόδων rcbudget@emt.ihu.gr
  Μαρία Αποστολίδου 2510462191 mapostolidou@emt.ihu.gr
  Δέσποινα Κουμαρίδου 2510462159 dkoumaridou@emt.ihu.gr
     
       
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων rcproposals@emt.ihu.gr
  Προϊσταμένη Τμήματος
Βαρβάρα Ορφανίδου
2510462135 vorfanidou@emt.ihu.gr
  Ειρήνη Μόσχου 2510462205 emoshou@emt.ihu.gr
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης rclegal@ihu.gr
  Αικατερίνη Γκράτζιου 2310807583 k.gratziou@ihu.edu.gr
  Ιωάννης Φαρίνης 2310807509 ifarinis@ihu.gr
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης eedi@ihu.edu.gr
  Άννα Πάτκου
Γραμματέας ΕΕΔι
2310807594 apatkou@ihu.gr
  Αθηνά Νέλλα 2310807574 a.nella@ihu.edu.gr