Το προσωπικό που στελεχώνει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας

Προϊσταμένη
ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ
Θωμαΐς Γκριμπίζη
t.gkrimpizi@ihu.edu.gr
2310.807.596 (εσωτ: 596)
Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης
rcfinance@ihu.gr
Στέλιος Φράγκου
Αναπληρ. Προϊστάμενος s.fragkou@ihu.edu.gr
2310.807.586 (εσωτ: 586)
Δημήτρης Δρίτσας
Υπεύθυνος Ταμειακής Διαχείρισης
d.dritsas@ihu.edu.gr
2310.807.569
(εσωτ: 569)
Κοσμάς Λιαμπότης
k.liampotis@ihu.edu.gr
2310.807.595
(εσωτ: 595)
Φωτεινή Βογιατζή
fvogiatzi@ihu.gr
2310.807.547
(εσωτ: 547)
Αναστάσιος Κομμάτας
akommatas@ihu.gr
2310.807.547
(εσωτ: 547)
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
rcprotocol@ihu.gr
Αθηνά Νέλλα
a.nella@ihu.edu.gr
2310.807.592
(εσωτ: 592)
Άννα Πάτκου
apatkou@ihu.gr
2310.807.588
(εσωτ: 588)
Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Παρακολούθησης Έργων
rcprojects@ihu.gr
rcproposals@ihu.gr
Χριστίνα Τσόγια
c.tsogia@ihu.edu.gr
2310.807.597 (εσωτ: 597)
Ασπασία Δραγώνα
a.dragona@ihu.edu.gr
2310.807.593 (εσωτ: 593)
Ευανθία Ντίνα
entina@ihu.gr

Βασιλική Παπανίκου
vpapanikou@ihu.gr
2310.807.584 (εσωτ:584)
Δημήτρης Ιακωβίδης
diakovidis@ihu.gr
Γραφείο Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
rcprocurement@ihu.gr
Μαριέττα Ρουκανά
m.roukana@ihu.edu.gr
2310.807.588 (εσωτ: 588)
Στέλιος Φράγκου
s.fragkou@ihu.edu.gr
2310.807.586 (εσωτ: 586)
Δέσποινα Γεωργίου
dgeorgiou@ihu.gr
2310.807.515 (εσωτ: 515)
Γραφείο Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος και Διασφάλισης Ποιότητας
rcitqa@ihu.gr
Μαρία Λαζαρίδου
m.lazaridou@ihu.edu.gr
2310.807.574 (εσωτ: 574)
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
rclegal@ihu.gr
Αικατερίνη Γκράτζιου
k.gratziou@ihu.edu.gr
2310.807.583(εσωτ: 583)
Ιωάννης Φαρίνης
ifarinis@ihu.gr
2310.807.509(εσωτ: 509)