Διεύθυνση ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
Προϊσταμένη ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ
Θωμαΐς Γκριμπίζη
2310807596 t.gkrimpizi@ihu.edu.gr
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης rc@ihu.edu.gr
Προϊστάμενος Τμήματος
Στυλιανός Φράγκου

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διέυθυνσης ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ

2310807586 s.fragkou@ihu.edu.gr
Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων rchr@ihu.gr
Χριστίνα Τσόγια 2310807597 c.tsogia@ihu.edu.gr
Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων rcprocurement@ihu.gr
Μαργιέτα Ρουκανά 2310807588 m.roukana@ihu.edu.gr
Δέσποινα Γεωργίου 2310807515 dgeorgiou@ihu.gr
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων rcproposals@ihu.gr
Προϊστάμενος Τμήματος
Δημήτριος Ιακωβίδης
2310807587 diakovidis@ihu.gr
Ασπασία Δραγώνα 2310807593 a.dragona@ihu.edu.gr
Ευανθία Ντίνα 2310807506 entina@ihu.gr
Βασιλική Παπανίκου 2310807584 vpapanikou@ihu.gr
Τμήμα Καινοτομίας, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Έργων rcprojects@ihu.gr
Υπό Στελέχωση
Τμήμα Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης rcfinance@ihu.gr
Προϊστάμενος Τμήματος
Δημήτριος Δρίτσας
2310807569 d.dritsas@ihu.edu.gr
Κοσμάς Λιαμπότης 2310807595 k.liampotis@ihu.edu.gr
Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών
Αναστάσιος Κομμάτας 2310807547 akommatas@ihu.gr
Δανάη Μπελίδου 2310807555 dbelidou@ihu.gr
Γραφείο Αυτοτελών Εσόδων
Αγγελική Καραευθυμίου 2310013681 akaraefthimiou@ihu.gr
Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας rcitqa@ihu.gr
Προϊστάμενος Τμήματος
Συμεωνίδης Ευστάθιος
2310474585 s.simeonidis@ihu.edu.gr
Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Σερρών rc@cm.ihu.gr
Προϊστάμενος Τμήματος
Κωνσταντίνος Κουδέρης
2321049113 kkouderis@cm.ihu.gr
Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης rcfinance@cm.ihu.gr
Κατερίνα Φωταρούδη 2321049168 kfotaroudi@cm.ihu.gr
Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων rcprocurement@cm.ihu.gr
Κωνσταντίνος Κουδέρης 2321049113 kkouderis@cm.ihu.gr
Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών και Αυτοτελών Εσόδων rcbudget@cm.ihu.gr
Κυριακή Αναστασιάδου 2321049168 kanastasiadou@cm.ihu.gr
Μιχάλης Ματθιουδάκης 2321049168 mmathioudakis@cm.ihu.gr
Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων rchr@cm.ihu.gr
Χριστίνα Πανταζίδου 2321049228 cpantazidou@cm.ihu.gr
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων Σερρών rcproposals@cm.ihu.gr
Προϊσταμένη Τμήματος
Δήμητρα Παραλίκα
2321049198 dparalika@cm.ihu.gr
Ράνια Βουρουτζίδου 2321049239 rvouroutzidou@cm.ihu.gr
Αλεξάνδρα Κολτσίδα 2321049228 akoltsida@cm.ihu.gr
Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Καβάλας rc@emt.ihu.gr
Προϊσταμένη Τμήματος
Μαρία Ζαχαριάδου
2510462162 mzaxariadou@emt.ihu.gr
Χρυσή Αρβανιτούδη 2510462131 charvanitoudi@emt.ihu.gr
Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης
2510462191 rcfinance@emt.ihu.gr
Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων
Κωνσταντίνος Βλυσνάκης 2510462376 kvlisnakis@emt.ihu.gr
Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών και Αυτοτελών Εσόδων rcbudget@emt.ihu.gr
Μαρία Αποστολίδου 2510462191 mapostolidou@emt.ihu.gr
Δέσποινα Κουμαρίδου 2510462159 dkoumaridou@emt.ihu.gr
Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων
Χρήστος Φυλακτακίδης 2510462203 cfylaktakidis@emt.ihu.gr
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων rcproposals@emt.ihu.gr
Προϊσταμένη Τμήματος
Βαρβάρα Ορφανίδου
2510462135 vorfanidou@emt.ihu.gr
Ειρήνη Μόσχου 2510462205 emoshou@emt.ihu.gr
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης rclegal@ihu.gr
Αικατερίνη Γκράτζιου 2310807583 k.gratziou@ihu.edu.gr
Ιωάννης Φαρίνης 2310807509 ifarinis@ihu.gr
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης eedi@ihu.gr
rcprotocol@ihu.gr
Αθηνά Νέλλα 2310807592 a.nella@ihu.edu.gr
Άννα Πάτκου 2310807594 apatkou@ihu.gr