Διεύθυνση ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
  Ελένη Βουχάρα
Προϊσταμένη ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ
2310807596 vouchara [at] ihu.gr
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης rc [at] ihu.edu.gr
  Στυλιανός Φράγκου
Προϊστάμενος Τμήματος
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ
2310807586 s.fragkou [at] ihu.edu.gr
  Ράνια Μουτουσίδου – Γραμματεία – Πρωτόκολλο 2310807515 omoutousidou [at] ihu.edu.gr
  Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων rchr [at] ihu.gr
  Ελένη Πέντση – Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2310807589 epentsi [at] ihu.gr
  Λουκία Χηνιτίδου- Συμβάσεις- Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2310807597 lchinitidou [at] ihu.gr
       
  Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων rcprocurement [at] ihu.gr
  Άννα Πάτκου  2310807594 apatkou [at] ihu.gr
  Μηδιάτη Χρυσούλα  2310474562 cmidiati [at] ihu.gr
  Ιωάννα Κατσή   ikatsi [at] ihu.edu.gr
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων rcprojects [at] ihu.gr
  Δημήτριος Ιακωβίδης
Προϊστάμενος Τμήματος
2310807587 diakovidis [at] ihu.gr
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ Ασπασία Δραγώνα 2310807593 a.dragona [at] ihu.edu.gr
ΕΘΝΙΚΑ Ευανθία Ντίνα 2310807506 entina [at] ihu.gr
ΕΘΝΙΚΑ Γεωργιάδης Γεώργιος 2310807585 ggeorgiadis [at] ihu.gr
ΠΜΣ Βασιλική Παπανίκου 2310807584 vpapanikou [at] ihu.gr
  Δανάη Μπελίδου 2310807555, 2310013684 dbelidou [at] ihu.gr
Τμήμα Καινοτομίας, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Έργων rcproposals [at] ihu.gr
  Γραφείο Ανάπτυξης και Υποβολής Προτάσεων    
  Μαρία Βοσνιάκου 2310807588 mvosniakou [at] ihu.gr
       
Τμήμα Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης rcfinance [at] ihu.gr
  Αναστάσιος Κομμάτας
Υπεύθυνος Τμήματος
2310807547, 2310013542 akommatas [at] ihu.gr
  Κρυσταλλίνα Τζώτζου
Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Τμήματος
2310807556 ktzotzou [at] ihu.edu.gr
  Λογιστήριο  
  Κατερίνα Φωταρούδη 2321049168 kfotaroudi [at] cm.ihu.gr
  Λιαμπότης Κοσμάς 2310807595 k.liampotis [at] ihu.edu.gr
  Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης rccash [at] ihu.gr
  Αναστάσιος Κομμάτας 2310807547, 2310013542 akommatas [at] ihu.gr
  Κρυσταλλίνα Τζώτζου 2310807556 ktzotzou [at] ihu.edu.gr
  Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών rcexpenses [at] ihu.gr
Μετακινήσεις Γκαντάρα Χρύσελπη 2310807517 chgkantara [at] ihu.gr
Αμοιβές Ντόντου Λία 2310474914 e.ntontou [at] ihu.edu.gr
 Αμοιβές Κωνσταντινιά Πατσιαβά 2310807528 kpatsiava [at] ihu.gr
Προμήθειες Σταυρούλα Τσιγκάλου 2310807554 stsigkalou [at] ihu.gr
  Γραφείο Αυτοτελών Εσόδων rcincome [at] ihu.gr
  Αγγελική Καραευθυμίου 2310013681 akaraefthimiou [at] ihu.gr
  Παναγιώτης Μαυρόπουλος 2310013704 pmavropoulos [at] ihu.gr
Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας rcitqa [at] ihu.gr
  Δημήτριος – Αδαμάντιος Δρίτσας
Προϊστάμενος Τμήματος
2310807569 d.dritsas [at] ihu.edu.gr
  Βλυσνάκης Κωνσταντίνος 2510462376 kvlisnakis [at] emt.ihu.gr
Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Σερρών rc [at] cm.ihu.gr
  Κωνσταντίνος Κουδέρης
Προϊστάμενος Τμήματος
2321049113 kkouderis [at] cm.ihu.gr
  Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων rcprocurement [at] cm.ihu.gr
  Κωνσταντίνος Κουδέρης 2321049113 kkouderis [at] cm.ihu.gr
  Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών και Αυτοτελών Εσόδων  
  Δημήτρης Κατσίφας 2321049251 dkatsifas [at] cm.ihu.gr
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων Σερρών rcproposals [at] cm.ihu.gr
  Δήμητρα Παραλίκα
Προϊσταμένη Τμήματος
2321049204 dparalika [at] cm.ihu.gr
  Ράνια Βουρουτζίδου 2321049239 rvouroutzidou [at] cm.ihu.gr
  Αλεξάνδρα Κολτσίδα 2321049228 akoltsida [at] cm.ihu.gr
Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Καβάλας rc [at] emt.ihu.gr
  Βαρβάρα Ορφανίδου
Προϊσταμένη Τμήματος
2510462135 vorfanidou [at] emt.ihu.gr
  Πρωτόκολλο – Συνεδριάσεις    
  Χρυσή Αρβανιτούδη 2510462131 charvanitoudi [at] emt.ihu.gr
  Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων rcprocurement [at] emt.ihu.gr
  Βαρβάρα Ορφανίδου 2510462135 vorfanidou [at] emt.ihu.gr
  Κωνσταντίνος Βλυσνάκης 2510462376 kvlisnakis [at] emt.ihu.gr
  Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών και Αυτοτελών Εσόδων rcbudget [at] emt.ihu.gr
  Μαρία Αποστολίδου 2510462191 mapostolidou [at] emt.ihu.gr
  Δέσποινα Κουμαρίδου 2510462159 dkoumaridou [at] emt.ihu.gr
       
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων Καβάλας rcproposals [at] emt.ihu.gr
  Χριστίνα Πολίτη  2510462160 chpolity [at] emt.ihu.gr
  Ευφροσύνη Τσαλίκη 2510462203 etsaliki [at] emt.ihu.gr
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης rclegal [at] ihu.gr
  Αικατερίνη Γκράτζιου 2310807583 k.gratziou [at] ihu.edu.gr
  Ιωάννης Φαρίνης 2310807509 ifarinis [at] ihu.gr
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης eedi [at] ihu.edu.gr
  Γραμματέας ΕΕΔι
Γεωργία Κωλέττη
2310807592 gkoletti [at] ihu.gr
  Μαρίνα-Άννα Πασχαλούδη 2310807574 mpaschaloudi [at] ihu.gr