Σημαντικές Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ:

[ΝΕΟ – 26/4/2024] Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης κοινού ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ 2024 [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 22/4/2024] Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Μάιο του 2024 [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 11/4/2024] Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ερευνών (13/03/2024-31/08/2027) [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 15/03/2024] ΣΕΓΕ: “Εύρεση Ερευνητικών Πόρων” [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 13/03/2024] N. 5094/13-03-2024. Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις. [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 11/03/2024] Παράταση προθεσμίας υποβολής πρόθεσης Υποβολής Πρότασης στην Επιτροπή Ερευνών έως και την Πέμπτη 14/3/2024 12.00 μ.μ [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 29/02/2024] Επείγουσα διορία υποβολής παραστατικών & αιτημάτων αμοιβών/δαπανών ΕΥ Καβάλας και Δράμας [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 28/02/2024] Σημαντική ενημέρωση για την υποβολή έργων Erasmus+ [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 21/02/2024] Κριτήρια – περιορισμοί για την υποβολή προτάσεων (CBCINTERREGVI-AGREECE-BULGARIA 2021-2027) [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 6/2/2024] Δημοσιεύτηκε η 2η τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε., σύμφωνα με το ν. 4957/2022, στο ΦΕΚ 768, τ.Β’/02-02-2024.

[ΝΕΟ – 26/1/2024] Έκδοση παραστατικών στα στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε. ΔΙ.ΠΑ.Ε. (διαβίβαση myDATA)  [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 26/1/2024] Προϋπολογισμός Έργου και έκδοση παραστατικών προς εκκαθάριση στον  Ε.Λ.Κ.Ε ΔΙ.ΠΑ.Ε στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας.  [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 15/01/2024] Κριτήρια – περιορισμοί υποβολής προτάσεων (INTERREG “Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία”, 2021-2027) [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 10/01/2024] Προσκόμιση παραστατικών χρήσης 2023 στον Ε.Λ.Κ.Ε. Δι.Πα.Ε. [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 21/12/2023] Ανακοίνωση προς όλα τα μέλη του ΔΙ.ΠΑ.Ε. αναφορικά με τις πρόσθετες αμοιβές [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 06/09/2023] Γνωστοποίηση στοιχείων συζύγου /ΜΣΣ υπόχρεου πόθεν έσχες [Διαβάστε εδώ]

Ενημέρωση για τη Διαχείριση των Έργων Υλοποιούμενων από τον ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ [Διαβάστε εδώ]


Σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων λόγω COVID-19, και προκειμένου να πιστοποιηθούν οι παραδόσεις της εξ΄ αποστάσεως διδασκαλίας στο πλαίσιο των ΠΜΣ, θα πρέπει να κατατίθενται στον ΕΛΚΕ:

• Αναλυτικό ωρολόγιο εξαμηνιαίο πρόγραμμα μαθημάτων,
• Βεβαίωση πραγματοποίησης διδασκαλίας υπογεγραμμένη από το Διευθυντή του ΠΜΣ,
• εκτύπωση αναφοράς πραγματοποίησης των διαλέξεων από τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (ΖΟΟΜ, BigBlueButton, Webex, κ.λπ.).
• στην περίπτωση που κατά την ανωτέρω περίοδο δεν εκτυπώθηκαν παρουσιολόγια παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα παρακολούθησης έργων της ΜΟΔΥ της Πανεπιστημιούπολης που ανήκετε, για τη διευθέτηση του θέματος.


Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) είναι εκ της φυσικής και νομικής δομής του Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και ιδρύθηκε το 2005 (Νόμος 3391/2005) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας του ΔΙΠΑΕ, διέπετο από τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240), όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε ενώ με τον ίδιο νόμο (Άρθρο 7 – Παράγραφος 2) συστήθηκε και ο Ειδικός Λογαριασμός.

Με τον πρόσφατο ν.4610/2019 έλαβε χώρα ένταξη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας), του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙΠΑΕ διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του ν. 4610/2019.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ