Σημαντική ενημέρωση για την υποβολή έργων Erasmus+

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τις υποβολές ERASMUS+ στην τρέχουσα περίοδο και σε σχέση με τον περιορισμό που αναφέρεται στον οδηγό του προγράμματος για το 2024, οι 10 προτάσεις στις οποίες μπορεί να συμμετέχει το Ίδρυμά μας μας για τα REGULAR PROJECTS που υποβάλλονται στους εθνικούς οργανισμούς στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της νεολαίας έχουν οριστικοποιηθεί και δεν υπάρχει η δυνατότητα για τη συμμετοχή μας σε άλλα έργα την τρέχουσα προθεσμία υποβολής.