Αναμορφώσεις και καταργήσεις εντύπων μετακινήσεων

Δημοσιεύτηκαν τα αναμορφωμένα έντυπα μετακινήσεων. Ενημερώθηκαν τα κάτωθι: ΕΟ01ΕΟ02ΕΟ06ΕΟ14ΕΟ17ΕΟ26ΕΟ27 Καταργήθηκαν τα: ΕΟ22, ΕΟ23, ΕΟ24, ΕΟ25. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τον προηγούμενο σύνδεσμο ή περιηγηθείτε στα έντυπα > οικονομικά έντυπα > μετακινήσεις

Continue ReadingΑναμορφώσεις και καταργήσεις εντύπων μετακινήσεων

Νέες οδηγίες για τις διαδικασίες απ’ ευθείας ανάθεσης (7/10/2022)

Αναρτήθηκαν νέες οδηγίες για τη διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης (βλ. μενού Υπηρεσίες>Απ'ευθείας ανάθεση)

Continue ReadingΝέες οδηγίες για τις διαδικασίες απ’ ευθείας ανάθεσης (7/10/2022)

Ορισμός μελών Επιτροπών Προμηθειών-Υπηρεσιών και Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών-Υπηρεσιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε το απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης υπ' αριθμ. 38/26-07-2022 της διοικούσας επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη των επιτροπών προμηθειών -…

Continue ReadingΟρισμός μελών Επιτροπών Προμηθειών-Υπηρεσιών και Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών-Υπηρεσιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Νέοι τύποι συμβάσεων για τις αποδοχές μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. (Ν.4957/2022)

Σύμφωνα με άρθρο 246 παράγραφος 4 του Ν 4957/2022 στο οποίο αναφέρεται: "Οι αποδοχές των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. για την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζονται Ε.Λ.Κ.Ε. άλλων Α.Ε.Ι.…

Continue ReadingΝέοι τύποι συμβάσεων για τις αποδοχές μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. (Ν.4957/2022)

Αμοιβές Δημοσίων Υπαλλήλων χωρίς κρατήσεις ΕΦΚΑ

Λόγω των αλλαγών που προκύπτουν μετά την ψήφιση του νέου νόμου, (Ν. 4957/2022 ΦΕΚ 141 Α’ 21-07-2022) και συγκεκριμένα του άρθρου 243 παράγραφος 6,  όπου αναφέρεται “Για την απασχόληση δημοσίων…

Continue ReadingΑμοιβές Δημοσίων Υπαλλήλων χωρίς κρατήσεις ΕΦΚΑ

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Οκτώβριο του 2022

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ ΕΑΠ για τον Οκτώβριο του 2022 ], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Οκτώβριο του 2022

Πρόσκληση στην εκδήλωση για την Προκήρυξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με τίτλο «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας» (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας 11:00-14:00 Live Streaming στον σύνδεσμο: https://youtu.be/ycQdnQO72Cc Η Εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης…

Continue ReadingΠρόσκληση στην εκδήλωση για την Προκήρυξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με τίτλο «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας» (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Σεπτέμβριο του 2022

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ ΕΑΠ για τον Σεπτέμβριο του 2022 ], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Διπαε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Σεπτέμβριο του 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Δημοσίευση Προκήρυξης στο πλαίσιο της «Χρηματοδότησης της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες, Προς ενημέρωσή σας, αποστέλλεται συνημμένα ανακοίνωση με την οποία σας ενημερώνουμε ότι το «Υποέργο1. Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των επιστημών)», το οποίο υλοποιείται από το…

Continue ReadingΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Δημοσίευση Προκήρυξης στο πλαίσιο της «Χρηματοδότησης της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις. Ν.4975/21.07.2022

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 141, τ.Α' ο νόμος [4957/21.07.2022] με το ανωτέρω θέμα.

Continue ReadingΝέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις. Ν.4975/21.07.2022