Προκήρυξη Προγραμμάτων ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ 2022

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη προγραμμάτων ενίσχυσης έρευνας του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ «ΠΕΕ 2022» [Μεταφόρτωση προκήρυξης]. Η προκήρυξη ανακοινοποιήθηκε στις 22/12/2022.

Δόθηκε παράταση ως και τις 10/3/2023 (βλ. σχετική ανακοίνωση)