Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Δεκέμβριο του 2022

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ ΕΑΠ για τον Δεκέμβριο του 2022 ], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της [40ης/15-07-2020 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε)]:

Υποβολή από ΕΥΑποστολή στη ΘέρμηΥποβολή στην ΕΑΠΠληρωμή
29/11/202230/11/202205/12/202209/12/2022
01/12/202202/12/20227/12/202213/12/2022
12/12/202213/12/202216/12/202227/12/2022
Χρονοδιάγραμμα υποβολών στην ΕΑΠ – Δεκέμβριος 2022