Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Ιανουάριο του 2023

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ ΕΑΠ για τον Ιανουάριο του 2023 ], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της [40ης/15-07-2020 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε)]:

Υποβολή από ΕΥΑποστολή στη ΘέρμηΥποβολή στην ΕΑΠΠληρωμή
28/12/202229/12/20223/1/202310/1/2023
2/1/20233/1/20239/1/202313/1/2023
13/1/202316/1/202319/1/202327/1/2023
Χρονοδιάγραμμα υποβολών στην ΕΑΠ – Ιανουάριος 2023