Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Φεβρουάριο του 2023

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ ΕΑΠ για τον Φεβρουάριο του 2023 ], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της [40ης/15-07-2020 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε)]:

Υποβολή από ΕΥΑποστολή στη ΘέρμηΥποβολή στην ΕΑΠΠληρωμή
31/01/20231/2/20236/2/202310/2/2023
1/2/20232/2/20237/2/202313/2/2023
13/2/202314/2/202317/2/202324/2/2023