ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Καλείστε, να υποβάλλετε τους ετήσιους προϋπολογισμούς για το έτος 2022 των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεστε, αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής web-ResCom μέχρι την 30η/11/2021. Επιπλέον, παρακαλείσθε έως 15/12/2021 να καταθέσετε όλες τις εντολές…

Continue ReadingΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Προθεσμία ημερομηνίας κατάθεσης απαιτούμενης υπηρεσιακής άδειας

Προθεσμία ημερομηνίας κατάθεσης απαιτούμενης υπηρεσιακής άδειας των Δημόσιων Υπαλλήλων από την υπηρεσία τους για το έργο ΕΔΒΜ96 με τίτλο Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 -…

Continue ReadingΠροθεσμία ημερομηνίας κατάθεσης απαιτούμενης υπηρεσιακής άδειας

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Νοέμβριο 2021

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της ΕΑΠ για τον Νοέμβριο του 2021, οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Διπαε ορίζονται ως εξής: Για την υποβολή αρχείου πληρωμών…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Νοέμβριο 2021

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Οκτώβριο 2021

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της ΕΑΠ για τον Οκτώβριο του 2021, οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Διπαε ορίζονται ως εξής: Για την υποβολή αρχείου πληρωμών…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Οκτώβριο 2021

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Σεπτέμβριο 2021

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της ΕΑΠ για τον Σεπτέμβριο του 2021, οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Διπαε ορίζονται ως εξής: Για την υποβολή αρχείου πληρωμών…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Σεπτέμβριο 2021

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Αύγουστο 2021

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της ΕΑΠ για τον Αύγουστο του 2021, οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Διπαε ορίζονται ως εξής: Για την υποβολή αρχείου πληρωμών…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Αύγουστο 2021

Πρόσκληση για την συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη συγκρότηση της ΕΗΔΕ Υπεύθυνη δήλωση Αίτηση Υποψηφιότητας Πρόσκληση

Continue ReadingΠρόσκληση για την συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΕΛΚΕ ΕΜΠ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε.Η.Δ.Ε

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του ΕΜΠ Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί  στους ακόλουθους ιστότοπους του ΕΜΠ: α) του ΕΛΚΕ (https://www.elke.ntua.gr/ανακοινώσεις/εκδήλωση-ενδιαφέροντος/) και β) του ΕΜΠ (https://www.ntua.gr/el/news/announcements) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Continue ReadingΕΛΚΕ ΕΜΠ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε.Η.Δ.Ε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 6529_22-06-2021_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Continue ReadingΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ)

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Ιούλιο 2021

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της ΕΑΠ για τον Ιούλιο του 2021, οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Διπαε ορίζονται ως εξής: Για την υποβολή αρχείου πληρωμών…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Ιούλιο 2021