ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την υποβολή πρότασης ερευνητικού έργου

Παρακαλούμε ΠΡΙΝ την υποβολή πρότασης ερευνητικού έργου, να επικοινωνείτε με το Γραφείο Ανάπτυξης και Υποβολής Προτάσεων (2310474571, ), το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση 7 ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης στην οποία επιθυμείτε να συμμετάσχετε.
Είναι απαραίτητο να γίνεται άμεσα ο έλεγχος της εκάστοτε πρόσκλησης για τυχόν όρους συμμετοχής και περιορισμούς για τους οποίους πρέπει να ληφθούν αποφάσεις ή να κινηθούν άλλες διοικητικές διαδικασίες προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός ή/και απόρριψη της συμμετοχής του φορέα μας