Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Ιούνιο του 2022

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ ΕΑΠ για τον Ιούνιο του 2022 ], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Διπαε ορίζονται ως εξής:

  1. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Παρασκευή 6/6/2022, που προορίζεται για πληρωμή στις 10/06/2022, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Τρίτη 31/5/2022 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί το αργότερο την Τετάρτη 1/6/2022, αφού έχουν σαρωθεί).
  2. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ τη Δευτέρα 20/6/2022, που προορίζεται για πληρωμή στις 27/6/2022, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και τη Τρίτη 14/6/2022 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί το αργότερο την Τετάρτη 15/6/2022, αφού έχουν σαρωθεί).
Υποβολή από ΕΥΑποστολήΥποβολή στην ΕΑΠΠληρωμή
31/5/20221/6/20226/6/202210/6/2022
14/6/202215/6/202220/6/202227/5/2022
Χρονοδιάγραμμα υποβολών στην ΕΑΠ – Ιούνιος 2022