Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για το Μάρτιο 2022

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της ΕΑΠ για το Μάρτιο του 2022, οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Διπαε ορίζονται ως εξής:

  1. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Πέμπτη 3/3/2022, που προορίζεται για πληρωμή στις 10/3/2022, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Παρασκευή 25/2/2022 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί το αργότερο τη Δευτέρα 28/2/2022, αφού έχουν σαρωθεί).
  2. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Παρασκευή 4/3/2022, που προορίζεται για πληρωμή στις 11/3/2022, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και τη Δευτέρα 28/2/2022 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί ως και την Τρίτη 1/3/2022, αφού έχουν σαρωθεί).
  3. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Παρασκευή 18/3/2022, που προορίζεται για πληρωμή στις 24/3/2022, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και τη Δευτέρα 14/3/2022 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί το αργότερο την Τρίτη 15/3/2022, αφού έχουν σαρωθεί).
Υποβολή από ΕΥΑποστολήΥποβολή στην ΕΑΠΠληρωμή
25/2/202228/2/20223/3/2022 10/3/2022
28/2/20221/3/20224/3/2022 11/3/2022
14/3/202215/3/202218/3/2022 24/3/2022
Χρονοδιάγραμμα υποβολών στην ΕΑΠ – Μάρτιος 2022