Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Απρίλιο 2022

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της ΕΑΠ για τον Απρίλιο του 2022, οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Διπαε ορίζονται ως εξής:

  1. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ τη Δευτέρα 4/4/2022, που προορίζεται για πληρωμή στις 08/04/2022, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Τρίτη 29/3/2022 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί το αργότερο την Τετάρτη 30/3/2022, αφού έχουν σαρωθεί).
  2. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Παρασκευή 7/4/2022, που προορίζεται για πληρωμή στις 13/4/2022, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Παρασκευή 1/4/2022 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί ως και την Δευτέρα 4/4/2022, αφού έχουν σαρωθεί).
  3. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Τρίτη 19/4/2022, που προορίζεται για πληρωμή στις 27/4/2022, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και τη Τετάρτη 13/4/2022 (η ταχυδρομική τους αποστολή προς Θέρμη να πραγματοποιηθεί το αργότερο την Τετάρτη 14/4/2022, αφού έχουν σαρωθεί).
Υποβολή από ΕΥΑποστολήΥποβολή στην ΕΑΠΠληρωμή
29/3/202230/3/20224/4/20228/4/2022
1/4/20224/4/20227/4/202213/4/2022
13/4/202214/4/202219/4/202227/4/2022
Χρονοδιάγραμμα υποβολών στην ΕΑΠ – Απρίλιος 2022