Προσκλήσεις που είναι ενεργές

2807/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επι ποινή αποκλεισμού, ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 18/01/2024 έως 29/01/2024 και ώρα 15.00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-20940_ΕΥ-ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ_6ΗΣ046ΨΖ3Π-ΤΧΨΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-1Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-1Λήψη Η…

Continue Reading2807/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών.

1523/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 11/01/2024 έως 22/01/2024 και ώρα 15:00. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-80573_ΕΥ-ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ_ΡΠΥΔ46ΨΖ3Π-1Κ2Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_Λήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣΛήψη Η Επιτροπή Ερευνών του…

Continue Reading1523/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών.

55644/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 29/12/2023 έως08/01/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-80877_ΕΥ-ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ_94ΩΖ46ΨΖ3Π-ΛΧ4Λήψη Η Επιτροπή Ερευνών του…

Continue Reading55644/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

55641/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης ανταποδοτικής υποτροφίας μεταδιδάκτορα.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 29/12/2023 έως 08/01/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-81013_ΕΥ-ΚΥΖΑΣ_9ΛΖΒ46ΨΖ3Π-ΞΕΒΛήψη Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού…

Continue Reading55641/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης ανταποδοτικής υποτροφίας μεταδιδάκτορα.

55637/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 29/12/2023 έως 08/01/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-30320_ΕΥ-ΜΑΡΔΥΡΗΣ_ΩΖΤΜ46ΨΖ3Π-ΧΡΣΛήψη Η Επιτροπή́ Ερευνών…

Continue Reading55637/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών.

54897/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 21/12/2023 έως 05/01/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-81308_ΕΥ-ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ_Ψ41Ν46ΨΖ3Π-ΖΤΥΛήψη Η Επιτροπή Ερευνών…

Continue Reading54897/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

54890/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 21/12/2023 έως  05/01/2024 και ώρα 15:00. 80986 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση-eDNAquaPlan_2nd_post-doc…

Continue Reading54890/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

53953/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 14/12/2023 έως 27/12/2023 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-80920_ΕΥ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ_637Α46ΨΖ3Π-4Λ4Λήψη Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού́ Λογαριασμού́…

Continue Reading53953/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

52756/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση έξι (6) θέσεων εξωτερικών συνεργατών.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας ,στη διεύθυνση: https://proskliseis.rc.ihu.gr από 08/12/2023 έως 21/12/2023 και ώρα 15.00 81339-ΔΑΥΙΔ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΤΕΛΙΚΟ-ΓΙΑ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΟΡΘΗ_94Ξ046ΨΖ3Π-Ψ3ΞΛήψη Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας , ανακοινώνει…

Continue Reading52756/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση έξι (6) θέσεων εξωτερικών συνεργατών.

52565/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου .

Την υπ’ αριθμ. 284/06-12-2023 – Θέμα Α3.3 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Λειτουργία – Ανάπτυξη του Διεθνούς…

Continue Reading52565/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου .