22502/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 13/06/2024 έως 23/06/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-1Λήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-1Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-1Λήψη Η…

Continue Reading22502/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 325/12-06-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18683/02.05.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81063

81063-ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΔ11_v2Λήψη Απόφαση-ΠρακτικούΛήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 325/12-06-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18683/02.05.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81063

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 325/12-06-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 20480/27.05.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80300

80300-ΚΟΡΛΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΔ11_v2-1Λήψη Aπόφαση-ΠρακτικούΛήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 325/12-06-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 20480/27.05.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80300

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 324/07-06-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 20254/23.05.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80610

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-2Λήψη 80610-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΔ11_v2Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 324/07-06-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 20254/23.05.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80610

21846/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση: https://proskliseis.rc.ihu.gr από 06/06/2024 έως 16/06/2024 και ώρα 15.00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣΛήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_Λήψη Η Επιτροπή́Ερευνών του Ειδικού́Λογαριασμού́Κονδυλίων…

Continue Reading21846/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 323/05-06-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18033/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81142

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-1Λήψη 81142-ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΔ11_v2Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 323/05-06-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18033/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81142

21094/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 31/05/2024 έως 10/06/2024 και ώρα 15:00 81310-ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΤΕΛΙΚΟ-ΓΙΑ-ΔΙΑΥΓΕΙΑΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-7Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-7Λήψη Η…

Continue Reading21094/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών

21006/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επι ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση: https://proskliseis.rc.ihu.gr από 30/05/2024 έως 10/06/2024 και ώρα 15.00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-6Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-6Λήψη Η…

Continue Reading21006/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη

Ματαίωση/Ανάκληση των διαδικασιών της υπ. αριθμ. 16546/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80937

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-2Λήψη

Continue ReadingΜαταίωση/Ανάκληση των διαδικασιών της υπ. αριθμ. 16546/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 80937

Aπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 322/29-05-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18032/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81053

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-1Λήψη 81053-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΔ11_v2Λήψη

Continue ReadingAπόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 322/29-05-2024 αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18032/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕ 81053