Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Δεκέμβριο 2020

Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Παρασκευή 4/12/2020 που προορίζεται για πληρωμή στις 10/12/2020, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και τη Δευτέρα 30/11/2020 (δηλαδή,…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Δεκέμβριο 2020

Υποβολή αναλυτικών προύπολογισμών έργων 2021

Αγαπητοί ΕΥ των Έργων,   ενόψει της ολοκλήρωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους καλείστε, να υποβάλετε τους ετήσιους προϋπολογισμούς για το οικονομικό έτος 2021 των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεστε, αποκλειστικά μέσω της…

Continue ReadingΥποβολή αναλυτικών προύπολογισμών έργων 2021

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Νοέμβριο 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,Μετά τη δημοσίευση στο gsis.gr των ημερομηνιών υποβολής ΕΑΠ για τον Νοέμβριο του 2020, σας ενημερώνουμε ότι: Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ στις 4/11/2020 που προορίζεται για…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Νοέμβριο 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ

Σε συνέχεια της απόφασης της 49ης/30-09-2020 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. σας ενημερώσουμε ότι η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ θα συνεχίσει να λειτουργεί, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους εργαζομένους,…

Continue ReadingΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Οκτώβριο 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,Μετά τη δημοσίευση στο gsis.gr των ημερομηνιών υποβολής ΕΑΠ για τον Οκτώβριο του 2020, σας ενημερώνουμε ότι: Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ στις 5/10/2020 που προορίζεται για…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Οκτώβριο 2020

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Σεπτέμβριο 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι, Μετά τη δημοσίευση στο gsis.gr των ημερομηνιών υποβολής ΕΑΠ για τον Σεπτέμβριο του 2020, σας ενημερώνουμε ότι: Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Παρασκευή 4/9/2020 που…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Σεπτέμβριο 2020

«Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος»

Η δράση "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας" αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα. Στόχος της δράσης είναι η…

Continue Reading«Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος»

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Αύγουστο 2020

Αγαπητοί συνεργάτες του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ:Μετά τη δημοσίευση στο gsis.gr των ημερομηνιών υποβολής ΕΑΠ για τον Αύγουστο του 2020, σας ενημερώνουμε ότι: Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Τρίτη 4/8/2020…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Αύγουστο 2020

Έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές»

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ'αριθμ. 3532/23-7-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο «Υποστήριξη της ασφαλούς και…

Continue ReadingΈκδοση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές»