Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 6529_22-06-2021_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Continue ReadingΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ)

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Ιούλιο 2021

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της ΕΑΠ για τον Ιούλιο του 2021, οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Διπαε ορίζονται ως εξής: Για την υποβολή αρχείου πληρωμών…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Ιούλιο 2021

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Ιούνιο 2021

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της ΕΑΠ για τον Ιούνιο του 2021, οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Διπαε ορίζονται ως εξής: Για την υποβολή αρχείου πληρωμών…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Ιούνιο 2021

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Μάϊο 2021

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της ΕΑΠ για τον Μάη του 2021, οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Διπαε ορίζονται ως εξής: Για την υποβολή αρχείου πληρωμών…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Μάϊο 2021

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Απρίλιο 2021

Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ τη Δευτέρα 5/4/2021 που προορίζεται για πληρωμή στις 9/4/2021, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Τρίτη 30/3/2021 (η…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Απρίλιο 2021

Τροποποίηση απόφασης ΔΕ ως προς τα μέλη επιτροπής παραλαβής προμηθειών αγαθών – υπηρεσιών εγκαταστάσεων Θέρμης

Ορίζονται κατά το άρθρο 219 του Ν.4419/2016 ως επιτροπή παραλαβής προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών για αναθέσεις ή συμβάσεις που δεν ορίζεται ειδικότερα άλλη επιτροπή παραλαβής και αφορούν στις εγκαταστάσεις της…

Continue ReadingΤροποποίηση απόφασης ΔΕ ως προς τα μέλη επιτροπής παραλαβής προμηθειών αγαθών – υπηρεσιών εγκαταστάσεων Θέρμης

3η διαδικτυακή συνάντηση Τετάρτη 10/03/2021 ώρα 11:00

Αξιότιμες/οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι,Αγαπητές/οί συνεργάτες, Στο πλαίσιο της καλύτερης και αποτελεσματικότερης συνεργασίας μας, ο ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε σας προσκαλεί την Τετάρτη 10/03/2021 και ώρα από 11:00 έως 14:00  στη 2η διαδικτυακή συνάντηση – παρουσίαση των…

Continue Reading3η διαδικτυακή συνάντηση Τετάρτη 10/03/2021 ώρα 11:00

Ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών και Προμηθειών για την ΜΟΔΥ (εγκαταστάσεις Θέρμης) & Επιτροπής Ενστάσεων για Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των έργων ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. για το έτος 2021

Α) τον Ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών και Προμηθειών για την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. (εγκαταστάσεις Θέρμης) για το 2021. Τακτικά μέλη οι κ.κ.: - Αναστασία Τερζοπούλου (Πρόεδρος), - Τζιώτζιου Χριστίνα, και -…

Continue ReadingΟρισμό της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών και Προμηθειών για την ΜΟΔΥ (εγκαταστάσεις Θέρμης) & Επιτροπής Ενστάσεων για Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των έργων ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. για το έτος 2021

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Μάρτιο 2021

Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Πέμπτη 4/3/2021 που προορίζεται για πληρωμή στις 10/3/2021, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Παρασκευή 26/2/2021 (η…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Μάρτιο 2021

2η διαδικτυακή συνάντηση Παρασκευή 26/02/2021 ώρα 11:00

Αξιότιμες/οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι,Αγαπητές/οί συνεργάτες, Στο πλαίσιο της καλύτερης και αποτελεσματικότερης συνεργασίας μας, ο ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε σας προσκαλεί την Παρασκευή 26/02/2021 και ώρα από 11:00 έως 14:00 στη 2η διαδικτυακή συνάντηση –…

Continue Reading2η διαδικτυακή συνάντηση Παρασκευή 26/02/2021 ώρα 11:00