Σημαντικές Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ:

[ΝΕΟ – 12/7/2024] «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»: 1η Τροποποίηση – Παράταση Υποβολής προτάσεων [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 12/7/2024] Ανανέωση πιστοποιητικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 11/7/2024] Διευκρινίσεις αναφορικά με τη δυνατότητα εξόφλησης τιμολογίων από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 8/7/2024] Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 28/6/2024] Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 25/6/2024] Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Ιούλιο του 2024 [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 21/6/2024] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 21/6/2024] Πρόσκληση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2024» [Διαβάστε εδώ]

[ΝΕΟ – 11/6/2024] Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης [Διαβάστε εδώ]

[11/4/2024] Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ερευνών (13/03/2024-31/08/2027) [Διαβάστε εδώ]

[13/03/2024] N. 5094/13-03-2024. Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις. [Διαβάστε εδώ]

[28/02/2024] Σημαντική ενημέρωση για την υποβολή έργων Erasmus+ [Διαβάστε εδώ]

[6/2/2024] Δημοσιεύτηκε η 2η τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε., σύμφωνα με το ν. 4957/2022, στο ΦΕΚ 768, τ.Β’/02-02-2024.

[26/1/2024] Έκδοση παραστατικών στα στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε. ΔΙ.ΠΑ.Ε. (διαβίβαση myDATA)  [Διαβάστε εδώ]

[26/1/2024] Προϋπολογισμός Έργου και έκδοση παραστατικών προς εκκαθάριση στον  Ε.Λ.Κ.Ε ΔΙ.ΠΑ.Ε στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας.  [Διαβάστε εδώ]

[21/12/2023] Ανακοίνωση προς όλα τα μέλη του ΔΙ.ΠΑ.Ε. αναφορικά με τις πρόσθετες αμοιβές [Διαβάστε εδώ]


Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) είναι εκ της φυσικής και νομικής δομής του Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και ιδρύθηκε το 2005 (Νόμος 3391/2005) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας του ΔΙΠΑΕ, διέπετο από τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240), όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε ενώ με τον ίδιο νόμο (Άρθρο 7 – Παράγραφος 2) συστήθηκε και ο Ειδικός Λογαριασμός.

Με τον ν.4610/7-5-2019 έλαβε χώρα ένταξη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας), του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Με τον ν.5094/13-03-2024, μεταφέρθηκαν οι σχολές, τα τμήματα και τα ερευνητικά ινστιτούτα των πανεπιστημιουπόλων Καβάλας, Δράμας, Διδυμοτείχου στο Δ.Π.Θ.