Περιεχόμενα

1. Χαιρετισμός Αντιπροέδρου Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών κ. Αγγελόπουλου Σταματίου: 00:0705:31

2. Χαιρετισμός Προϊσταμένης ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ, κ. Βουχάρα Ελένης: 05:3207:11

3. Απολογισμός έργου ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ, κ. Αγγελόπουλος Στάματιος: 07:1209:55

4. “Βασικές αλλαγές λειτουργίας των ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ, σύμφωνα με τον Ν.4957/2022” (Στυλιανός Φράγκου, Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Θεσσαλονίκης): 10:4542:55

5. “Αλλαγές Ν.4957/2022 σε θέματα παρακολούθησης έργων” (Δημήτριος Ιακωβίδης, Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Θεσσαλονίκης): 44:0301:10:43

6. “Αλλαγές Ν.4957/2022 σε θέματα οικονομικής και ταμειακής διαχείρισης” (Αναστάσιος Κομμάτας, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης Θεσσαλονίκης): 01:11:3001:31:34

7. “Ιστοσελίδα ΕΛΚΕ. HelpDesk. webResCom” (Δημήτριος – Αδαμάντιος Δρίτσας, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας Θεσσαλονίκης): 01:31:4801:46:27

8. “Απευθείας ανάθεση” (Χρυσούλα Μηδιάτη, Τμήμα Προμηθειών Θεσσαλονίκης): 01:47:3202:03:03

9. “Θέματα παρακολούθησης έργων μέσω webResCom” (Ευανθία Ντίνα, Τμήμα Παρακολουθήσεων Έργων Θεσσαλονίκης): 02:04:2102:24:52

10. Αποφώνηση. κ. Σταμάτιος Αγγελόπουλος: 02:25:0602:26:13

(Παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη τα άρθρα 30 και 28, του ν. 5029/2023, με σχετικές διατάξεις (βλ. ΦΕΚ 55/10-3-2023, τ.Α’). Σχετικές αλλαγές μπορεί να προκύψουν και στο υλικό των παρουσιάσεων


Διαφάνειες παρουσιάσεων


Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν:

1 – Υπάρχουν όλες αυτές οι οδηγίες επικαιροποιημένες γραμμένες σε ένα ενιαίο αρχείο;

Μαζί με το βίντεο της ενημερωτικής εκδήλωσης, θα αναρτηθούν και τα τρία αρχεία με τις διαφάνειες των παρουσιάσεων, που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό.

2 – Για τα  μέλη του προσωπικού που μετακινούνται με σχέδια Erasmus και  δεν είναι μέλη της ομάδας έργου ποια διαδικασία άδειας ακολουθείται. Απαιτείται εντολή μετακίνησης εκτός έδρας;

Για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο του Erasmus κινητικότητας ισχύουν τα εξής:

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης του Τμήματός τους, πριν την επικείμενη μετακίνησή τους.

Για τους υπόλοιπους μετακινούμενους ο ΕΥ δίνει εντολή για τη μετακίνησή τους με το έντυπο ΕΟ26.

3 – H ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων αφορά και τους επισκέπτες καθηγητές από την αλλοδαπή; Aν ναι, πώς θα μπορούσε να συνδεθεί κάποιος στο webrescom αν δεν είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα;

Στις υποχρεώσεις διδασκαλίας που απορρέουν από τον ν. 4957/2022, υπόκεινται τα μέλη ΔΕΠ των Ελληνικών ΑΕΙ και όχι οι καθηγητές του εξωτερικού, σύμφωνα με την ερμηνεία της νομικής μας υπηρεσίας. Συνεπώς η εν λόγω ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων ΔΕΝ αφορά τους επισκέπτες καθηγητές από την αλλοδαπή.

4 – H ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων πρέπει να έχει ημερομηνία την τελική ημερομηνία της σύμβασης ή απλά την ημερομηνία καταχώρησης;

Η ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με τη σύμβαση. Η ημερομηνία που πρέπει να δηλώνεται στην ΥΔ, τόσο στο webResCom όσο και στο συνημμένο αρχείο, πρέπει να συμφωνεί με την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διδακτικών υποχρεώσεων. (βλ HelpDesk: Υπεύθυνη Δήλωση Ολοκλήρωσης Διδακτικών Υποχρεώσεων).

5 – Νομίζω θα εξυπηρετούσε ένα βασικό πρότυπο της συγκεκριμένης ΥΔ

Για την υπεύθυνη δήλωση που θα επικυρώνεται μέσω του gov.gr και θα μεταφορτώνετε στο webResCom, στο αίτημα ΥΔ, σύμφωνα με το άρθρο 126, παρ. 3,  του ν.4957/2022, θα γράψετε το ακόλουθο κείμενο:

«Δηλώνω ότι έως την:  ηη/μμ/εεεε  έχω εκπληρώσει τις ελάχιστες υποχρεώσεις μου προς το τμήμα όπου υπηρετώ και τηρώ τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσθετης απασχόλησης στο/α πρόγραμμα/τα που συμμετέχω».

6 – Αν στην ίδια προμήθεια υπάρχει εξοπλισμός με διαφορετικά CPV (αρκετά σύνηθες) θα πρέπει να γίνει διαφορετικό αίτημα; 

       Η επιλογή της διαδικασίας της προμήθειας γίνεται με βάση την κατηγορία δαπάνης του ετήσιου ή συνολικού προϋπολογισμού (ανάλογα με τη φύση του έργου).  Υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικών CPV που ανήκουν όμως στην ίδια κατηγορία δαπάνης να αποκτηθούν με ένα αίτημα. Πχ στην κατηγορία δαπάνης 14-03 (Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές) υπόκεινται πολλά διαφορετικά CPV αλλά μπορεί να γίνει κοινή προμήθεια καθώς είναι ίδια η κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισμού.

       Το πληροφοριακό σύστημα web ResCom στα αιτήματα δαπανών, δέχεται διαφορετικά CPV και διαφορετικές κατηγορίες δαπανών (ΓΛΚ) αρκεί η προμήθεια να αφορά τον ίδιο προμηθευτή!

7 – Η ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων για πρόσθετη διδασκαλία σε άλλο ΑΕΙ από αυτό που εργάζεται πρέπει να γίνεται στην πλατφόρμα webrescom του ΑΕΙ που έχει κάνει την σύμβαση, στην πλατφόρμα webrescom του ΑΕΙ που εργάζεται ή και στα δύο;

Η ΥΔ υποβάλλεται στο οικείο πληροφοριακό σύστημα του ΑΕΙ με το οποίο έχει συναφθεί η σύμβαση.

Για τον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. η ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων των υπόχρεων που ανήκουν σε άλλο ίδρυμα, καταχωρείται στο [webResCom του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε]. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη λογαριασμού webResCom στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.

 (βλ HelpDesk: Υπεύθυνη Δήλωση Ολοκλήρωσης Διδακτικών Υποχρεώσεων).

8 – H ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων ενός ατόμου εάν ταυτόχρονα έχει τρεις συμβάσεις με ίδια ημερομηνία λήξης μπορεί να κάνει 1 ΥΔ και να αναγράφονται όλες οι συμβάσεις μέσα στην ΥΔ ή χρειάζεται 3 διαφορετικές;

Ναι. Η υποβολή μιας ΥΔ με ημερομηνία εκπλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων που ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης των 3 συμβάσεων, με τη σχετική αναλυτική αναφορά στο συνημμένο καλύπτει τον συμβαλλόμενο, ώστε να προχωρήσει η εκκαθάριση εντολών αμοιβών και στις 3 διαφορετικές συμβάσεις. (βλ HelpDesk: Υπεύθυνη Δήλωση Ολοκλήρωσης Διδακτικών Υποχρεώσεων).

9 – Όσον αφορά τις προμήθειες  για τις διαδικασίες που μας αναφέρατε με την 1 προσφορά <10.000 και τις 2 προσφορές στα >10.000 ευρώ, ουσιαστικά θα κοιτάμε το ποσό του προϋπολογισμού στον κάθε κωδικό, ή το ποσό της προμήθειας;

Η επιλογή της διαδικασίας γίνεται με βάση το ποσό του προϋπολογισμού.

10 – ΓΙΑΤΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΕΛΚΕ ΚΑΙ  ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε026 (ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟ Ε.Υ)ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΠΑΙΝΕΙ RESCOM ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΙ Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ.

Για έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους το αίτημα μετακίνησης γίνεται μόνο από τον ΕΥ και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της ΕΕ. Σε τέτοια έργα ΔΕΝ απαιτείται το έντυπο ΕΟ26 για μετακίνηση εξωτερικών συνεργατών και τρίτων φυσικών προσώπων.

Στα υπόλοιπα έργα, που χρηματοδοτούνται από διεθνείς/ιδιωτικούς ή ίδιους πόρους, το έντυπο ΕΟ26 απαιτείται μόνο για τη μετακίνηση των εξωτερικών συνεργατών και τρίτων φυσικών προσώπων.