ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 16838, αρ. φύλλου 783/10-3-2020) και τη σχετική ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, σας ενημερώσουμε ότι η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ θα συνεχίσει να λειτουργεί, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους εργαζομένους, τα μέλη ΔΕΠ και τους επισκέπτες με στόχο τη μείωση της εξάπλωσης του “κορωνοϊού”.

Η υπηρεσία θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της και την εξυπηρέτηση της πανεπιστημιακής κοινότητα του ΔΙΠΑΕ περιορίζοντας τις επισκέψεις στους χώρους των γραφείων της ΜΟΔΥ, κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν πλέον σχεδόν όλες τις διαδικασίες.

Συγκεκριμένα ανακοινώνεται ότι:

  1. Όλες οι διαδικασίες που μπορούν να υλοποιηθούν από τις/τους ΕΥ ηλεκτρονικά, θα υλοποιούνται υποχρεωτικά με αυτό τον τρόπο.
  2. Η ενημέρωση και η συμβουλευτική θα πραγματοποιείται μόνο τηλεφωνικά (https://rc.ihu.gr/?page_id=69)
  3. Για τη συγκέντρωση και παραλαβή των εγγράφων (κατά τις ώρες 12:00 – 14:00), που δε δύναται να υλοποιηθούν ηλεκτρονικά, διαμορφώθηκε χώρος ως ακολούθως:
    • Πανεπιστημιούπολη Θέρμης: Ισόγειο β΄κτιρίου
    • Πανεπιστημιούπολη Σερρών: 1ος όροφος κτιρίου Πολλαπλών χρήσεων
    • Πανεπιστημιούπολη Καβάλας: Γραφείο ΚΔ02 της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Ομότιμος Καθηγητής Αθανάσιος Καϊσης, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Δι.Πα.Ε.
Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος, Αντιπρόεδρος ‘Ερευνας και Δια Βίου Μάθησης, Πρόεδρος ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.
Θωμαΐς Γκριμπίζη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.