Προσωρινή Διακοπή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (28/9/2023)

Την προσεχή Πέμπτη 28/9/2023, 19:00-20:00 θα υλοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης υποδομής στο ΔιΠαΕ/Πανεπιστημιούπολη Θέρμης (ΠΑΚΕΔΙΠΣ). Από τις εργασίες αυτές και εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, θα υπάρξει διακοπή σύνδεσης του ΔιΠαΕ/Θέρμη στο Internet για περίπου 15-30 λεπτά.

Δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δι.Πα.Ε/ΠΑΚΕΔΙΠΣ αλλά και  σε κεντρικές υπηρεσίες που φιλοξενούνται στην Πανεπιστημιούπολη Θέρμης, όπως (μεταξύ άλλων, σχετικές με τον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε): 

  • Κεντρική ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΔιΠαΕ ( https://rc.ihu.gr ) και άλλα υποσυστήματα του ΕΛΚΕ (web resCom, HelpDesk κ.α.)