ΕΛΚΕ ΕΜΠ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε.Η.Δ.Ε

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του ΕΜΠ

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί  στους ακόλουθους ιστότοπους του ΕΜΠ:

α) του ΕΛΚΕ (https://www.elke.ntua.gr/ανακοινώσεις/εκδήλωση-ενδιαφέροντος/)

και

β) του ΕΜΠ (https://www.ntua.gr/el/news/announcements)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ