Σπείρα Masterclass (2023) – Από το εργαστήριο στην Αγορά (16-17/5/23)

Σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στην την ακόλουθη εκπαιδευτική δράση (Masterclass) της ΣΠΕΙΡΑΣ, στην οποία παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής για όσους βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης.

Αν θέλετε να εκπαιδευτείτε σε θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού, άντλησης χρηματοδότησης από εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) και τεχνικές ιδεασμού (ideation workshop) για να υποκινήσετε νέες ερευνητικές ιδέες και υφιστάμενα ερευνητικά αποτελέσματα στην αξιοποίησή τους από την αγορά, τότε μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτό το μοναδικό Masterclass! Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο πρόγραμμα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Φόρμα
Εγγραφής: https://forms.office.com/e/7Z5Qaeif93

Η δράση διοργανώνεται από τη Δομή Μεταφοράς Τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και αφορά όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στην υλοποίηση έρευνας στους φορείς της δομής (ΕΚΕΤΑ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΙΠΑΕ, ΠΑΜΑΚ και ΠΔΜ) καθώς και το προσωπικό των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας ή συναφών δομών που λειτουργούν σε αυτούς.

ΧΩΡΟΣ/
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Masterclass θα πραγματοποιηθεί στοΕθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), 6ο χιλ. οδού Χαριλάου-Θέρμης, στο ισόγειο του κτιρίου Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και υβριδικά μέσω συνδέσμου που θα σταλεί κατόπιν εγγραφής μια ημέρα πριν το σεμινάριο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΠΕΙΡΑ – Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΚΕΤΑ / / 2310 498213

SOCIAL MEDIA: www.linkedin.com/company/spira-technology-transfer-office-certh & https://www.facebook.com/spiracerth