Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Οκτώβριο 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,Μετά τη δημοσίευση στο gsis.gr των ημερομηνιών υποβολής ΕΑΠ για τον Οκτώβριο του 2020, σας ενημερώνουμε ότι: Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ στις 5/10/2020 που προορίζεται για…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Οκτώβριο 2020

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Σεπτέμβριο 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι, Μετά τη δημοσίευση στο gsis.gr των ημερομηνιών υποβολής ΕΑΠ για τον Σεπτέμβριο του 2020, σας ενημερώνουμε ότι: Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Παρασκευή 4/9/2020 που…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Σεπτέμβριο 2020

«Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος»

Η δράση "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας" αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα. Στόχος της δράσης είναι η…

Continue Reading«Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος»

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Αύγουστο 2020

Αγαπητοί συνεργάτες του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ:Μετά τη δημοσίευση στο gsis.gr των ημερομηνιών υποβολής ΕΑΠ για τον Αύγουστο του 2020, σας ενημερώνουμε ότι: Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Τρίτη 4/8/2020…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Αύγουστο 2020

Έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές»

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ'αριθμ. 3532/23-7-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο «Υποστήριξη της ασφαλούς και…

Continue ReadingΈκδοση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές»

Έκδοση Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων: Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων με τίτλο «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» (ΕΔΒΜ113) από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων…

Continue ReadingΈκδοση Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων: Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)

Λειτουργία της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Δι.Πα.Ε. κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

Αγαπητοί συνεργάτες, Σε συνέχεια της απόφασης της 39ης/08-07-2020 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. σας ενημερώνουμε για την λειτουργία της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Δι.Πα.Ε. κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ως…

Continue ReadingΛειτουργία της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Δι.Πα.Ε. κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

Παραγραφή αξιώσεων καθηγητών και τρίτων από παροχή υπηρεσιών τους σε έργα που παρασχέθηκαν μέχρι την 31η/12/2017

Αγαπητοί συνεργάτες, Σε συνέχεια της απόφασης της 40ης/15-07-2020 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. σας ενημερώνουμε ότι θα σταλεί ενημερωτικό σημείωμα στους ΕΥ μαζί με τη λίστα των έργων τους, που…

Continue ReadingΠαραγραφή αξιώσεων καθηγητών και τρίτων από παροχή υπηρεσιών τους σε έργα που παρασχέθηκαν μέχρι την 31η/12/2017

Χρονικό όριο κατάθεσης εντολών πληρωμών από τους Επιστημονικά Υπευθύνους (Ε.Υ.)

Αγαπητοί συνεργάτες, Σε συνέχεια της απόφασης της 40ης/15-07-2020 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. σας ενημερώνουμε ότι κατά την ψηφιοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης των πληρωμών και για την εύρυθμη λειτουργία του…

Continue ReadingΧρονικό όριο κατάθεσης εντολών πληρωμών από τους Επιστημονικά Υπευθύνους (Ε.Υ.)

Οδηγίες για τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής στα έντυπα του web resCom

Αξιότιμοι συνεργάτες του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ. Η έκδοση ψηφιακή υπογραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από του παρακάτω δύο τρόπους: Εάν διαθέτετε Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, για την έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού (τύπου Α)…

Continue ReadingΟδηγίες για τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής στα έντυπα του web resCom