Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Δεκέμβριο 2020

  1. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Παρασκευή 4/12/2020 που προορίζεται για πληρωμή στις 10/12/2020, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και τη Δευτέρα 30/11/2020 (δηλαδή, η αποστολή των εκκαθαρισμένων εντολών από τους κόμβους προς τη Θέρμη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ταχυδρομικώς έως και την Τρίτη 1/12/2020).
  2. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ τη Δευτέρα 7/12/2020 που προορίζεται για πληρωμή στις 11/12/2020, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Τρίτη 1/12/2020 (δηλαδή, η αποστολή των εκκαθαρισμένων εντολών από τους κόμβους προς τη Θέρμη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ταχυδρομικώς έως και την Τετάρτη 2/12/2020).
  3. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Παρασκευή 18/12/2020 που προορίζεται για πληρωμή στις 24/12/2020, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και τη Δευτέρα 14/12/2020 (δηλαδή, η αποστολή των εκκαθαρισμένων εντολών από τους κόμβους προς τη Θέρμη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ταχυδρομικώς έως και την Τρίτη 15/12/2020).