Προς τους Επιστημονικά Υπεύθυνους έργων

Αγαπητοί Διευθυντές και Επιστ. Υπεύθυνοι,

Εκ μέρους του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών Καθηγητή κ. Σταμάτη Αγγελόπουλο,

καλείστε να συμμετέχετε μαζί με τους συνεργάτες σας στη διαδικτυακή συνάντηση – παρουσίαση των κανονιστικών πλαισίων του ΕΛΚΕ (https://rc.ihu.gr/?page_id=1407) την:

 Τετάρτη  10/02/2021 και ώρα 11:00 πμ

Όσοι συνεργάτες συμμετέχετε απομακρυσμένα, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο που έχει αποσταλεί στους ΕΥ των έργων.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση

Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος

Αντιπρόεδρος Ερευνών και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.