Υποβολή αναλυτικών προύπολογισμών έργων 2021

Αγαπητοί ΕΥ των Έργων,  

ενόψει της ολοκλήρωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους καλείστε, να υποβάλετε τους ετήσιους προϋπολογισμούς για το οικονομικό έτος 2021 των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεστε, αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής web-ResCom μέχρι  την 22η/11/2020.

Για την κατάρτιση του Αναλυτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2021 θα πρέπει να λάβετε υπόψη:

  • το ύψος των πάσης φύσεως δαπανών (συμβάσεις, προμήθειες κλπ) οι οποίες θα αποπληρωθούν έως 31/12/2020, και
  • την τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού 2020 στο ύψος των προγραμματισμένων δαπανών που αναμένεται να πραγματοποιήσετε εντός του οικονομικού έτους 2020.

Επιπλέον, παρακαλείσθε έως 15/12/2020 να καταθέσετε όλες τις εντολές πληρωμών που θα βαρύνουν το οικονομικό έτος 2020.

Προκειμένου να διευκολυνθείτε στη διαδικασία υποβολής των προϋπολογισμών μέσω της εφαρμογής του web-ResCom μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές ενημερώσεις χρήσης της εφαρμογής οι οποίες είναι διαθέσιμες  στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε(https://rc.ihu.gr/?page_id=1582)

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Τμήματα Παρακολούθησης Έργων της ΜΟΔΥ που ανήκετε. Συγκεκριμένα:

·       κ. Δημήτρη Ιακωβίδη, Τμ. Παρακολούθησης Έργων Θεσσαλονίκης,

Τηλ. 2310 807587, email: diakovidis@ihu.gr

·       κα. Ράνια Βουρουτζίδου, Τμήμα Παρακολούθησης Έργων Σερρών,

Τηλ. 23210 49239, email: 

·       κα. Βιβή Ορφανίδου, Τμήμα Παρακολούθησης Έργων Καβάλας,

Τηλ. 2510462135, email: 

Με εκτίμηση