Λειτουργία της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Δι.Πα.Ε. κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σε συνέχεια της απόφασης της 39ης/08-07-2020 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. σας ενημερώνουμε για την λειτουργία της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Δι.Πα.Ε. κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ως εξής:

  • οι εβδομαδιαίες συνεδριάσεις της 7μελούς ΕΕΔι θα πραγματοποιηθούν έως την Τετάρτη 29/07/2020. Η επόμενη συνεδρίαση της 7μελούς ΕΕΔι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26/08/2020.

  • οι πληρωμές μέσω της ΕΑΠ, κατά το ανωτέρω διάστημα θα πραγματοποιηθούν έως 07/08/2020 και η επόμενη πληρωμή να πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου.

  • τα γραφεία της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Δι.Πα.Ε. θα παραμείνουν κλειστά την βδομάδα από 10 έως 14 Αυγούστου 2020.

Εκ μέρους του Ε.Λ.Κ.Ε. /Δι.Πα.Ε,

Καθηγητής κ.Σταμάτης Αγγελόπουλος, Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Δι.Πα.Ε., Πρόεδρος της ΕΕΔι.
Θωμαΐς Γκριμπίζη, Προϊσταμένη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος