Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για Νοέμβριο 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά τη δημοσίευση στο gsis.gr των ημερομηνιών υποβολής ΕΑΠ για τον Νοέμβριο του 2020, σας ενημερώνουμε ότι:

  1. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ στις 4/11/2020 που προορίζεται για πληρωμή στις 10/11/2020, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Παρασκευή 30/10/2020 (δηλαδή, η αποστολή των εκκαθαρισμένων εντολών από τους κόμβους προς τη Θέρμη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ταχυδρομικώς έως και τη Δευτέρα 2/11/2020).
  2. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ στις 9/11/2020 που προορίζεται για πληρωμή στις 13/11/2020, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και την Τετάρτη 4/11/2020 (δηλαδή, η αποστολή των εκκαθαρισμένων εντολών από τους κόμβους προς τη Θέρμη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ταχυδρομικώς έως και την Τρίτη 5/11/2020).
  3. Για την υποβολή αρχείου πληρωμών στην ΕΑΠ την Παρασκευή 20/11/2020 που προορίζεται για πληρωμή στις 27/11/2020, γίνονται δεκτές υποβολές εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ. έως και τη Δευτέρα 16/11/2020 (δηλαδή, η αποστολή των εκκαθαρισμένων εντολών από τους κόμβους προς τη Θέρμη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ταχυδρομικώς έως και την Τρίτη 17/11/2020).

Εκ του τμήματος Εκκαθαρίσεων και Ταμειακής Διαχείρισης ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.