1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ. αριθμ. 28737/18-09-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Απόφαση Πρακτικού 53_14.10.2020 Θέμα Α3-6Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ. αριθμ. 28737/18-09-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ. αριθμ. 28734/18-09-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Απόφαση Πρακτικού 53_14.10.2020 Θέμα Α3-5Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ. αριθμ. 28734/18-09-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ. αριθμ. 27845/11-09-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Απόφαση Πρακτικού 53_14.10.2020 Θέμα Α3-3Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ. αριθμ. 27845/11-09-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος