Κριτήρια – περιορισμοί υποβολής προτάσεων (INTERREG «Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία», 2021-2027).

Καθορισμός κριτηρίων – περιορισμών για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG «Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία», Interreg (VI-A) IPA CBC “Greece-North Macedonia” 2021-2027 Λαμβάνοντας υπόψη: Την αριθμ. Πρωτ. 124166/21-12-2023…

Continue ReadingΚριτήρια – περιορισμοί υποβολής προτάσεων (INTERREG «Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία», 2021-2027).