Οδηγός Χρηματοδότησης, 2η τροποποίηση

Δημοσιεύτηκε η 2η τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε., σύμφωνα με το ν. 4957/2022, στο ΦΕΚ 768, τ.Β’/02-02-2024.

Continue ReadingΟδηγός Χρηματοδότησης, 2η τροποποίηση