Προσωρινά Αποτελέσματα για το έργο Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος για το Τμήμα Νοσηλευτικής

Έγκριση προσωρινών πρακτικών αξιολόγησης για το έργο Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος για το Τμήμα Νοσηλευτικής.

Κατεβάστε το σχετικό Αρχείο