Τελικά Αποτελέσματα αξιολόγησης για το έργο Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020

Έγκριση τελικών πρακτικών αξιολόγησης για το έργο Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος για τα κάτωθι Τμήματα:

 1. Τμήμα Πληροφορικής
 2. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
 3. Τμήμα Γεωπονίας
 4. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
 5. Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
 6. Τμήμα Μαιευτικής
 7. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 8. Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας
 9. Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στη Πρώιμη Παιδική Ηλικία
 10. Τμήμα Φυσικής
 11. Τμήμα Νοσηλευτικής