Ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού

Για ένα έγγραφο που απαιτεί περισσότερες από μια υπογραφές, κάποιος από τους υπογράφοντες δε διαθέτει ψηφιακή υπογραφή (ούτε με ψηφιακό πιστοποιητικό τύπου Α' ούτε με ψηφιακό πιστοποιητικό τύπου Β'). Μπορεί…

Continue ReadingΨηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού