Υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων – Κοινή ημερομηνία λήξης

H ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων ενός ατόμου εάν ταυτόχρονα έχει τρεις συμβάσεις με ίδια ημερομηνία λήξης μπορεί να κάνει 1 ΥΔ και να αναγράφονται όλες οι συμβάσεις μέσα στην ΥΔ…

Continue ReadingΥπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων – Κοινή ημερομηνία λήξης

ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώνσεων – Πρόσθετη διδασκαλία σε άλλο ΑΕΙ από αυτό που ανήκει ο καθηγητής

Η ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων για πρόσθετη διδασκαλία σε άλλο ΑΕΙ από αυτό που εργάζεται πρέπει να γίνεται στην πλατφόρμα webrescom του ΑΕΙ που έχει κάνει την σύμβαση, στην πλατφόρμα…

Continue ReadingΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώνσεων – Πρόσθετη διδασκαλία σε άλλο ΑΕΙ από αυτό που ανήκει ο καθηγητής

ΥΔ Ολοκλήρωσης Διδακτικών Υποχρεώσεων – Καθηγητής από την αλλοδαπή

 H ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων αφορά και τους επισκέπτες καθηγητές από την αλλοδαπή; Aν ναι, πώς θα μπορούσε να συνδεθεί κάποιος στο webrescom αν δεν είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα;…

Continue ReadingΥΔ Ολοκλήρωσης Διδακτικών Υποχρεώσεων – Καθηγητής από την αλλοδαπή

ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων – Πρότυπο

Υπάρχει ένα βασικό πρότυπο της συγκεκριμένης Υπεύθυνης Δήλωσης; Για την υπεύθυνη δήλωση που θα επικυρώνεται μέσω του gov.gr και θα μεταφορτώνετε στο webResCom, στο αίτημα ΥΔ, σύμφωνα με το άρθρο…

Continue ReadingΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων – Πρότυπο

ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων – Ημερομηνία καταχώρησης

 H ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων πρέπει να έχει ημερομηνία την τελική ημερομηνία της σύμβασης ή απλά την ημερομηνία καταχώρησης; Η ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με τη σύμβαση.…

Continue ReadingΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων – Ημερομηνία καταχώρησης

Υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων

Έχω ολοκληρώσει τις διδακτικές μου υποχρεώσεις. Γιατί ο επιστημονικός/ή υπεύθυνος/η ή/και οι συνεργάτες του δεν μπορούν να καταχωρήσουν εντολή για την αμοιβή μου, λαμβάνοντας μήνυμα ότι δεν έχει καταχωρηθεί η…

Continue ReadingΥπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων