Προσκλήσεις που είναι ενεργές

16548/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 11/04/2024 έως 22/04/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-81485_ΕΥ-ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ_9ΓΦ546ΨΖ3Π-5ΛΤΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-2Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-2Λήψη Η…

Continue Reading16548/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

14546/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση: https://proskliseis.rc.ihu.gr από 11/04/2024 έως 22/04/2024 και ώρα 15.00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-EKΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-80937_ΕΥ-ΚΑΤΣΑΛΙΑΚΗ_Ψ6Κ546ΨΖ3Π-13ΟΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-1Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-1Λήψη Η Επιτροπή́ Ερευνών του…

Continue Reading14546/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

15195/2024/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας Πλήρωσης Τριών (3) Θέσεων Εξωτερικών Συνεργατών με Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 02/04/2024 έως 12/04/2024 και ώρα 15:00. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-80300_ΕΥ-ΚΟΡΛΟΣ_947Υ46ΨΖ3Π-1ΚΤΛήψη Η Επιτροπή Ερευνών…

Continue Reading15195/2024/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας Πλήρωσης Τριών (3) Θέσεων Εξωτερικών Συνεργατών με Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου.

14508/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 28/03/2024 έως 08/04/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΟΤΣ_ΚΕ-81478_ΕΥ-ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ_ΨΕΗΣ46ΨΖ3Π-17ΘΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-11Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-11Λήψη Η…

Continue Reading14508/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

14501/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 28/03/2024 έως 08/04/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-40246_ΕΥ-ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ_6ΖΤ146ΨΖ3Π-Θ26Λήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-10Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-10Λήψη Η…

Continue Reading14501/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

14507/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 28/03/2024 έως 08/04/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-81307_ΕΥ-ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ_6Ν8246ΨΖ3Π-ΒΩΔΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-9Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-9Λήψη Η…

Continue Reading14507/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

14505/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 28/03/2024 έως 08/04/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΥ-ΒΑΡΣΑΜΗΣ_ΚΕ-40247_ΨΡ4646ΨΖ3Π-ΥΟΗΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-8Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-8Λήψη Η…

Continue Reading14505/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

13342/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 21/03/2024 έως 01/04/2024 και ώρα 15.00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-80734_ΕΥ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ_ΨΛ3Μ46ΨΖ3Π-98ΒΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-7Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-7Λήψη Η…

Continue Reading13342/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

13312/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 21/03/2024 έως 01/04/2024 και ώρα 15:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-81284_ΕΥ-ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ_ΨΝ0Ν46ΨΖ3Π-3Ο7Λήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-6Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-6Λήψη Η…

Continue Reading13312/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

13311/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 21/03/2024 έως 01/04/2024 και ώρα 15.00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-81103_ΕΥ-ΤΖΩΡΤΖΗΣ_9ΚΛΘ46ΨΖ3Π-Ψ1ΡΛήψη ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-5Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-MΕΣΩ-GOV.GR_-5Λήψη Η Επιτροπή Ερευνών του…

Continue Reading13311/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.