1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 14398/30-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:62ΚΔ46ΨΖ3Π-ΚΡΑ)

Απόφαση-Πρακτικού-249_03.05.2023-Α3-3Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 14398/30-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:62ΚΔ46ΨΖ3Π-ΚΡΑ)

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Μάιο του 2023

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Μάιο του 2023], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Μάιο του 2023

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 12418/20-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:9Θ7Φ46ΨΖ3Π-ΚΜΥ)

Απόφαση-Πρακτικού-245_12.04.2023-Α3-8Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 12418/20-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:9Θ7Φ46ΨΖ3Π-ΚΜΥ)

Σπείρα Masterclass (2023) – Από το εργαστήριο στην Αγορά (19-20/4/23)

Αν θέλετε να ενημερωθείτε για τους τρόπους προστασίας των ερευνητικών σας αποτελεσμάτων και να εκπαιδευτείτε σε μια συγκροτημένη μεθοδολογία αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων από έμπειρους εισηγητές, τότε πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή…

Continue ReadingΣπείρα Masterclass (2023) – Από το εργαστήριο στην Αγορά (19-20/4/23)

Διακοπές στη λειτουργία ιστοσελίδας και Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Σάββατο 1/4/2023)

Το Σάββατο 1/4/2023 και στο διάστημα 12:00-14:00, είναι πιθανό να προκληθούν διακοπές στην λειτουργία του δικτυακού εξοπλισμού του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) που φιλοξενείται στο Εθνικό Κέντρο…

Continue ReadingΔιακοπές στη λειτουργία ιστοσελίδας και Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Σάββατο 1/4/2023)

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Απρίλιο του 2023

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Μάρτιο του 2023], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Απρίλιο του 2023

Διακοπές στη λειτουργία ιστοσελίδας και Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Σάββατο 4/3/2023)

Το Σάββατο 4/3/2022 και στο διάστημα 08:00-16:00, θα προκληθούν πολύωρες διακοπές στην λειτουργία του δικτυακού εξοπλισμού του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) που φιλοξενείται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας…

Continue ReadingΔιακοπές στη λειτουργία ιστοσελίδας και Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Σάββατο 4/3/2023)

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Μάρτιο του 2023

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Μάρτιο του 2023], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Μάρτιο του 2023

Παράταση Υποβολής Προτάσεων Προγράμματος Ενίσχυσης Έρευνας ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ “ΠΕΕ 2022”

Παρατάθηκε η υποβολή προτάσεων προγράμματος ενίσχυσης έρευνας ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ "ΠΕΕ 2022" ως και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023, ώρα 23:59 [μεταφόρτωση αρχείου παράτασης προκήρυξης], σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης 236/15-2-2023…

Continue ReadingΠαράταση Υποβολής Προτάσεων Προγράμματος Ενίσχυσης Έρευνας ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ “ΠΕΕ 2022”

Ημερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Φεβρουάριο του 2023

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ ΕΑΠ για τον Φεβρουάριο του 2023 ], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την…

Continue ReadingΗμερομηνίες υποβολής αρχείων πληρωμής στην ΕΑΠ για τον Φεβρουάριο του 2023